Na przygotowanej przez resort zdrowia nowej liście znalazły się leki, do których pacjenci dopłacą więcej (495 medykamentów) oraz leki, których ceny spadły (472).

Reklama

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, na listę wpisano ogółem 78 nowych produktów (nowych kodów EAN). W większości są to produkty (leki i wyroby medyczne) posiadające obecnie refundowane odpowiedniki. Dla 8 leków dodano nowe wskazanie: wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii (substancja czynna: anastrozolum - 2 produkty, letrozol - 1 produkt), choroba afektywna dwubiegunowa (substancje czynne: olanzapinum - 3 produkty), pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6. roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego (substancje czynne: desmopresyna - 2 produkty).

Dla 99 produktów zostały wynegocjowane obniżki urzędowych cen - od 66,96 zł do 4 gr; dla 2 produktów wprowadzono podwyżki - o 1,08 zł. W porównaniu do listy obowiązującej od 1 lipca, dla 472 produktów spadły dopłaty pacjenta - od 74,88 zł do 1 grosza, a do 495 produktów pacjent dopłaci więcej - od 115,27 zł do 1 grosza.

Dla 266 produktów leczniczych stosowanych w neurologii dodano nowe wskazania poza zarejestrowanymi.

W zakresie leków stosowanych w programach lekowych i w ramach chemioterapii objęto refundacją nowy produkt leczniczy (nowy kod EAN) zawierający paklitaksel. Dodano także dwa nowe leki (nowe kody EAN) zawierające substancję czynną etanercept, które przeznaczone są do stosowania w leczeniu chorób reumatycznych u dzieci.

Reklama

Dla 24 leków zawierających substancję czynną temozolomid refundacją objęto zastosowanie we wskazaniach pozarejestracyjnych w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego oraz innych guzów litych poza ośrodkowym układem nerwowym u dzieci.

Reklama

Dla jednego leku zawierającego lamiwudynę, refundacją objęto stosowanie go w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u pacjentów po przeszczepach lub pacjentów z chłoniakami leczonych rytuksymabem.

Ponadto, dla 2 leków, zawierających substancję czynną bortezomib, zmieniono dotychczasowy program lekowy leczenia szpiczaka mnogiego i umożliwiono leczenie pacjentów z niewydolnością nerek oraz pacjentów ze szpiczakiem mnogim wcześniej nieleczonych i niekwalifikujących się do leczenia w chemioterapii wysokodawkowej.

Jednocześnie resort zdrowia przypomniał, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez aptekarza o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku, przepisanego przez lekarza. Według MZ większość leków posiada swoje tańsze odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej.

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista leków musi być aktualizowana co dwa miesiące i jest publikowana w formie obwieszczenia MZ. Od stycznia 2012 r. leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże.