W niektórych mediach pojawiały się informacje, że w związku z zmianą programów terapeutycznych na lekowe (takie rozwiązanie wprowadziła ustawa refundacyjna) od 1 lipca chorzy na raka mogą mieć ograniczony dostęp do leczenia.

Reklama

Jednakże, jak zapewniła w rozmowie z PAP rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Agnieszka Gołąbek, pacjenci nie stracą dostępu do leczenia w ramach programów lekowych, które od 1 lipca zastąpią dotychczasowe programy terapeutyczne.

Bezpieczeństwo osób chorych, m.in. na nowotwory i choroby rzadkie nie jest w żaden sposób zagrożone, będą mogli kontynuować terapie. Negocjacje z koncernami farmaceutycznymi dotyczące leków stosowanych w chemioterapii już się zakończyły. Trwają jeszcze rozmowy w sprawie jednego produktu stosowanego w programach lekowych - powiedziała PAP rzeczniczka MZ.

Dodała, że do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane są informacje o objęciu refundacją kolejnych leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych. NFZ musi - najpóźniej - do końca czerwca podpisać umowy ze świadczeniodawcami, by mogły być one realizowane od początku lipca. Fundusz dysponuje odpowiednim okresem czasu do przeprowadzenia kontraktowania w sprawie chemioterapii i programów lekowych - podkreśliła Gołąbek.

Według Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma programy lekowe będą istotnym obszarem dla innowacji farmaceutycznych. Mają one dotyczyć najciężej chorych pacjentów, w tym onkologicznych. W ocenie firm farmaceutycznych, jednak w wyniku zmian wprowadzonych przez ustawę refundacyjną pojawiło się ryzyko grupowania leków i wyznaczania limitów, powyżej których szpitale nie będą mogły dokonywać zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z początkiem tego roku weszły w życie przepisy ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nimi od 1 lipca programy terapeutyczne mają być zastąpione programami lekowymi. Dla każdego leku, w każdym wskazaniu, zostanie stworzony oddzielny program, jako jedna z form refundacji leku. Każdy program lekowy będzie nowym rodzajem świadczenia, na realizację którego świadczeniodawca musi zawrzeć oddzielną umowę.

Do 30 czerwca obowiązują terapeutyczne programy zdrowotne, stworzone z myślą o chorych, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło spodziewanych efektów. W ramach programów finansowana jest terapia wybranych jednostek chorobowych określonymi medykamentami. Ich wykaz określony jest w przepisach rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Prezes NFZ wydaje zarządzenia w sprawie programów.

Zgodnie z ustawą refundacyjną leki refundowane mają stałe ceny i marże, a ich lista jest aktualizowana co dwa miesiące i publikowana w formie obwieszczenia MZ. W ocenie MZ usztywnienie cen ma doprowadzić do równego dostępu do leków, gdyż nie wszystkie apteki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, stosowały promocje na leki finansowane przez NFZ.