Reumatolodzy doceniają wprowadzone przez resort zdrowia zmiany na nowej liście refundacyjne, jednak nie rozwiązuje ona wszystkich problemów pacjentów z chorobami reumatycznymi - wynika z komunikatu Polskiego Towarzystwa Reumatologii (PTR).

Reklama

Eksperci podkreślają w nim, że Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło w nowym wykazie refundacyjnym, obowiązującym od 1 marca 2012 r., wszystkich propozycji złożonych resortowi przez konsultanta krajowego ds. reumatologii.

Zwracają uwagę, że nadal brak jest refundacji dla cyklofosfamidu w chorobach autoimmunologicznych i zapalnych, do których zalicza się schorzenia reumatyczne.

"Minister Zdrowia nie podjął także decyzji o refundacji leczenia leflunomidem pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów pomimo tego, że lek ten posiada stosowną rejestrację" - piszą w komunikacie prof. Piotr Wiland, prezes PTR oraz dr Marcin Stajszczyk, przewodniczący Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych PTR.

Podobny problem dotyczy profilaktyki osteoporozy posterydowej przy pomocy bisfosfonianów. Jak poinformował dr Stajszczyk, część pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi wymaga sterydoterapii, co grozi powikłaniami w postaci osteoporozy i złamań kości (kręgów i szyjki kości udowej).

Zwiększone ryzyko złamań występuje już w pierwszych 3-6 miesiącach leczenia i potęguje się wraz z czasem leczenia i dawką leku. Co ważne, złamania pojawiają się często u chorych, których gęstość kości nie spełnia jeszcze kryteriów rozpoznania osteoporozy - przyznał dr Stajszczyk.

Reklama

Profilaktyczne stosowanie bisfosfonianów u chorych stosujących glikokortykosterydy w celu ograniczenia ryzyka złamań kości jest zgodne z zaleceniami towarzystw naukowych. Co więcej, jest to praktyka znacznie bardziej opłacalna niż dopuszczanie do powikłań sterydoterapii - ocenił ekspert.

Reumatolodzy wyrażają też wątpliwość na temat tego, czy refundacja bisfosfonianów w osteoporozie zgodnie z listą obejmuje każdą kliniczną postać osteoporozy u kobiet i mężczyzn, czy tylko taką postać, która jest zapisana w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL). Podkreślają, że część leków z tej grupy nie posiada rejestracji w leczeniu osteoporozy u mężczyzn i osteoporozy posterydowej, a żaden z leków nie został zarejestrowany do leczenia wtórnej osteoporozy towarzyszącej przewlekłym chorobom zapalnym.

Eksperci zwracają zarazem uwagę, że na nowej liście pojawiły się pozytywne zmiany. Dla części leków stosowanych w chorobach reumatycznych minister zdrowia rozszerzył wskazania objęte refundacją poza te, które są zarejestrowane (czyli wymienione w ChPL).

Dla mykofenolanu mofetilu rozszerzono wskazania objęte refundacją m.in. na nefropatię toczniową i zapalenie naczyń, ale tylko u dzieci do 18. roku życia - czytamy w komunikacie. Nieobjęcie refundacją tych wskazań u osób dorosłych nie znajduje - zdaniem reumatologów - uzasadnienia medycznego i pozbawia tę grupę pacjentów leczenia zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami naukowymi. Szczególnie dotyczy to chorych z ciężką postacią tocznia rumieniowatego układowego.

Jak mam powiedzieć pacjentowi już otrzymującemu ten lek, kończącemu właśnie 18 lat, że albo lek zostanie przepisany ze stuprocentową odpłatnością, albo trzeba zaprzestać leczenia? - powiedział prof. Wiland.

Opis zakresu wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją dla mycofenolanu mofetilu w aspekcie kryterium wieku jest nieprecyzyjny, dlatego zwróciliśmy się do płatnika o jego stanowisko - dodał dr Stajszczyk.

Dla czterech leków - metotreksatu, cyklosporyny A, chlorochiny i sulfasalazyny - dodano jako wskazanie refundacyjne "choroby autoimmunizacyjne".

Trochę niepokoimy się faktem, że użyty w obwieszczeniu termin "choroby autoimmunizacyjne" mógłby zostać zinterpretowany przez NFZ ograniczająco, tzn. do chorób autoimmunologicznych. Tymczasem, w interesie pacjentów jest, by obejmowało to "choroby autoimmunologiczne i zapalne", gdyż mechanizm powstawania schorzeń reumatycznych jest bardzo złożony - skomentował PAP prof. Wiland.

Jak poinformowali reumatolodzy, w czwartek PTR wysłało pismo do prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza w sprawie interpretacji przez NFZ, jako organu kontrolującego ordynacje lekarskie, zakresu wskazań refundacyjnych dla metotreksatu, cyklosporyny A, chlorochiny, sulfasalazyny, mykofenolanu mofetilu oraz kwas alendronowy i ryzendronowy.