1 Sprawdź, czy masz prawo do środków refundowanych przez fundusz

Reklama

Zgodnie z ustawą zdrowotną leki dostępne w aptece na receptę są świadczeniem gwarantowanym. Ubezpieczony pacjent ma do nich prawo. Nie wszystkie jednak są refundowane przez NFZ. Fundusz dopłaca tylko do tych produktów, które znalazły się na aktualnym wykazie leków refundowanych, wydanym przez ministra zdrowia w formie obwieszczenia. Poziom dopłat NFZ może być różny. Leki refundowane są wydawane za opłatą ryczałtową (3,20 zł), bezpłatnie lub za częściową odpłatnością (w wysokości 30 lub 50 proc. ich limitu finansowania). Wysokość dopłaty można ustalić odnajdując dany lek w obwieszczeniu ministra (www.mz.gov.pl). Zatem jeżeli lekarz przepisze osobie ubezpieczonej za pełną odpłatnością lek refundowany, na który przysługuje zniżka, zostanie złamane podstawowe prawo pacjenta. Może być to powodem złożenia skargi.

2 Złóż skargę do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

Jeżeli lekarz nie chce wypisać recepty na niezbędny lek, pacjent może się poskarżyć u jego przełożonego. Może złożyć skargę ustnie, ale skuteczniejszy będzie protest na piśmie. Skargę można złożyć u jego bezpośredniego przełożonego, np. ordynatora. Najlepiej jednak pismo wystosować do kierownika zakładu zatrudniającego lekarza (np. dyrektora przychodni), bo to on odpowiada za organizację świadczeń w danej placówce, a także do organu założycielskiego placówki (np. marszałka czy powiatu).

3 Uzasadniając skargę, jak najdokładniej opisz naruszenie twoich praw

Składając skargę na lekarza do jego przełożonego trzeba udowodnić, że doszło do złamania prawa. Można wskazać w niej, że lekarz nie wypisując ubezpieczonemu pacjentowi recepty ze zniżką złamał podstawowe prawo pacjenta. Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. 2009r., nr 52, poz. 417 z późn. zm.), pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych (a więc także do dostępu do leków refundowanych). Pisząc skargę na lekarza, można powołać się na zasady etyki zawodowej, a zwłaszcza to, że najwyższym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Lekarza z przestrzegania tej zasady nie mogą zwolnić np. absurdalne wymagania administracyjne.

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027). Art. 6 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz.U. 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.).