Tym samym różna może być dopłata pacjenta, np. jeden z preparatów obecnych na liście refundacyjnej, a stosowany w onkologii oraz w reumatologii. Na liście występuje w dwóch dawkach oraz z różnymi wskazaniami. Lek jest dostępny bezpłatnie dla pacjentów z nowotworem złośliwym.

Reklama

W leczeniu chorób reumatycznych w zależności od dawki pacjent płaci za niego około 10 lub nieco ponad 42 zł.

Dlatego dane dotyczące odpłatności za leki, jeśli są one różne, musi na recepcie określić lekarz, bo tylko on ma wgląd do dokumentacji medycznej i zna schorzenia pacjenta. Może zatem precyzyjnie określić, jaka należy się mu zniżka.

W tym celu powinien umieścić na recepcie jedno z oznaczeń: B dla leku wydawanego bezpłatnie, R dla produktu wydawanego za odpłatnością ryczałtową oraz 30, 50 lub 100 proc. w zależności od ustalonego dla danego specyfiku limitu finansowania. Nawet, jeżeli lekarz nie określi odpłatności, zgodnie z komunikatem NFZ farmaceuta w takiej sytuacji powinien zrealizować receptę i sprzedać lek ze zniżką, z najwyższym stopniem refundacji, jaki został zapisany na liście refundacyjnej.Ponadto rząd nowelizuje ustawę refundacyjną. Po zmianie prawa, będzie można kupić ze zniżką lek, który jest stosowany inaczej niż zostało to przewidziane podczas jego rejestracji. Refundacją będą mogły zostać objęte np. leki, które zgodnie z zarejestrowanym wskazaniem, mogą być nt. stosowane tylko po przeszczepie nerki, ale są używane także w leczeniu pacjentów z przeszczepioną wątrobą.

Ważne

Ten sam produkt medyczny w zależności od tego, na jakie schorzenie jest stosowany, może mieć różny stopień refundacji. Tym samym różna może być odpłatność dla ubezpieczonego

Podstawa prawna

Par. 6 rozporządzenia ministra zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 294, poz. 1739).