Na ostatnim posiedzeniu łódzkiej rady miasta uchwalono zakaz palenia papierosów w tunelach i przejściach podziemnych. Będzie obowiązywał już od połowy lutego. Jak argumentuje Grzegorz Sójka z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, takie miejsca mają bardzo słabą wentylację, co zmusza osoby niepalące do wdychania dymu. Przeciwnikiem uchwały jest przewodniczący rady Tomasz Kacprzak.

Reklama

To będzie martwe prawo. Osoby, które zgłosiły pomysł zakazu, nie miały pomysłu na to, w jaki sposób go egzekwować – komentuje Tomasz Kacprzak.

To nie pierwsza tego typu uchwała w Polsce. Podobny zakaz obowiązuje już w Wejherowie, gdzie nie można zapalić papierosa w parku miejskim, amfiteatrze oraz na tzw. Kalwarii Wejherowskiej. W Grudziądzu zakazano palenia na plażach – miejskiej, dzikiej oraz w Tarpnie. W przyszłości miejsc, gdzie można palić, będzie ubywać. I jest to zgodne z obowiązującą od 15 listopada 2010 r. ustawą antynikotynową.

Taki był właśnie cel tych regulacji: eliminowanie miejsc, gdzie palacze cieszą się całkowitą swobodą – mówi Jan Orgelbrand, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dodaje, że wymienione w ustawie placówki i lokale, gdzie nie wolno zapalić papierosa, to jedynie minimum. Radni mogą dowolnie rozszerzać ten katalog.

Według Anety Wrony-Kłoczko z Kancelarii Prawnej M. Szulikowski i Partnerzy radę gminy ogranicza tylko jeden warunek: miejsca, które mogą zostać objęte zakazem palenia, muszą być przeznaczone do użytku publicznego.Nie mogą być to np. części wspólne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czyli klatki schodowe lub piwnice – wyjaśnia prawnik.

Zakaz uchwalony przez radnych danej gminy będzie obowiązywać jedynie na jej terenie. Może to oznaczać, że w każdym zakątku Polski obejmie on inne miejsca.

W każdym miejscu, gdzie panuje zakaz, musi znaleźć się odpowiednie oznaczenie – przypomina Tomasz Kacprzak.

"DGP" przypomina

Zakazy dla palaczy

Zgodnie z ustawą antynikotynową zakaz palenia obowiązuje na terenie całego kraju:

● na przystankach autobusowych,

● w restauracjach,

● w szpitalach,

Reklama

● w szkołach,

● w zakładach pracy,

● w autobusach, pociągach i tramwajach,

● na placach zabaw,

● w teatrach i kinach.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.).