92 proc. lekarzy stwierdziło, że po 1 stycznia 2012 r. będzie w większym stopniu niż dotychczas obawiało się wystawić receptę na lek refundowany. 70 proc. lekarzy zamierza częściej niż do tej pory odsyłać pacjentów na konsultacje do innych specjalności. Może to jeszcze utrudnić dostęp do konsultacji specjalistycznych. Natomiast dwie trzecie lekarzy zamierza częściej niż do tej pory przepisywać pacjentom leki nierefundowane, 19 proc. twierdzi, że będzie zawsze wybierać lek nierefundowany, a tylko 18 proc. deklaruje, że będzie wybierało te same produkty medyczne co do tej pory.

Reklama