W 2000 r. było to 38,6 proc. gospodarstw domowych. Najczęściej z tych usług korzystają gospodarstwa pracujących na własny rachunek (ponad 70 proc.), małżeństwa z jednym lub dwójką dzieci (ok. 60 proc.) i gospodarstwa zamieszkujące największe miasta (60 proc.). Najrzadziej płacą z własnej kieszeni za usługi zdrowotne gospodarstwa rencistów (29 proc.), emerytów (42 proc.), nierodzinne jednoosobowe (34 proc.) i gospodarstwa z woj. warmińsko-mazurskiego (27 proc.).

Reklama