W kwietniu 2006 r. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) wykazały całkowity dług w wysokości 10,2 mld zł.

Reklama

Od przyszłego roku samorządy, które są organami założycielskimi dla SP ZOZ, muszą jeszcze baczniej przyglądać się ich sytuacji finansowej. Jeżeli podległe im placówki wygenerują ujemny wynik finansowy na koniec 2012 r., to będą miały obowiązek jego pokrycia. Jeżeli tego nie zrobią w ciągu trzech miesięcy od zatwierdzenia straty, to w ciągu kolejnych 12 publiczny szpital zostanie przekształcony w spółkę.