Jak poinformował koordynator badania prof. Tomasz Brzostek, badanie wykazało także, iż jedna czwarta pacjentów oceniła szpital, w którym była hospitalizowana jako słaby lub średni, 40 proc. jako dobry, a jedna trzecia jako bardzo dobry. Mniej niż połowa hospitalizowanych była gotowa polecić szpital jako miejsce opieki swoim bliskim.

Reklama

Dyrektor departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka określiła wyniki badań wśród pielęgniarek jako "smutne". "Wskazują na brak zaufania do miejsca pracy. Jest to refleksja niepokojąca, która powinny służyć temu, żeby poprawiać obszar pracy pielęgniarek" - powiedziała PAP.

"Pielęgniarki bardzo dobrze wiedzą jak powinna wyglądać opieka zdrowotna i są najlepszym recenzentem. Widzimy ogromną rolę pracodawców, w tym, by zapewniać pielęgniarkom lepsze narzędzie do pracy" - podkreśliła w rozmowie z PAP prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Dorota Kilańska.

Badanie było prowadzone wśród 2605 pielęgniarek oraz 4136 pacjentów z 30 szpitali.

Celem Projektu RN4CAST jest sformułowanie założeń polityki efektywnego zatrudniania i zarządzania kadrą pielęgniarską w szpitalach, w aspekcie poprawy jakości opieki nad pacjentem.

Reklama

W Polsce takich badań dotychczas nie przeprowadzano. W projekcie RN4CAST jednostką badawczą jest szpital, a w nim dwa rodzaje oddziałów: chirurgiczne i internistyczne.