Nie każdy chory kwalifikuje się do leczenia uzdrowiskowego. Przeciwwskazania określa minister zdrowia. Resort przygotował projekt rozporządzenia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Trafił on do konsultacji społecznych.

Reklama

Projekt wprowadza dodatkowe wymagania dla trzech grup pacjentów – po przeszczepach, z zaburzeniami psychicznymi oraz dializowanych. Chcąc wyjechać do uzdrowiska, trzeba przedstawić opinie odpowiedniego specjalisty. W przypadku osób dializowanych, oprócz opinii nefrologa, konieczne będzie również udokumentowanie możliwości odbywania dializoterapii w czasie pobytu w uzdrowisku.