"Apelujemy do komitetów wyborczych, by przedstawiły ocenę sytuacji pacjentów i rozwiązania mające na celu ochronę ich praw" - powiedział PAP Sandauer.

Reklama

Według niego polski system prawny nie ochrania poszkodowanych pacjentów. "Przyjęte rozwiązania są niewystarczające. Rzecznik Praw Pacjenta jako element administracji rządowej nie może działać skutecznie, ten urząd jest niewłaściwie umiejscowiony, albowiem powinien być elementem kontroli Sejmu, a nie rządu" - podkreślił Sandauer.

"Naszym zdaniem w Polsce powinny obowiązywać rozwiązania skandynawskie. Odszkodowanie powinno być wypłacane już za sam fakt zaistnienia niewłaściwych skutków, które nie wynikają z choroby i prawidłowego leczenia" - dodał honorowy przewodniczący Primum Non Nocere.

Jak mówił, w Polsce 2-3 tys. osób rocznie zgłasza do izb lekarskich skargi dotyczące niewłaściwego leczenia. Pozytywnie rozpatrywanych jest tylko około 200.

W tym roku weszły w życie przepisy umożliwiające dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia za niewłaściwe leczenie, bez konieczności występowania na drogę sądową. Odszkodowania dotyczą tylko szkód związanych z opieką szpitalną w Polsce. Orzekają o nich wojewódzkie komisje.

Reklama

"Mimo poważnych zastrzeżeń wobec koncepcji, wedle których będą działać komisje do orzekania o odszkodowaniach, zarząd Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere uważa, iż należy skorzystać z prawa do rekomendowania członków komisji. To stanowisko wynika wyłącznie z konieczności dostosowania się do zasady, iż +nieobecni nie mają racji+" - podkreśla Primum Non Nocere w komunikacie wydanym z okazji kongresu. (PAP)

pro/ bk/