Zespół naukowców z uniwersytetu w Utrecht w Holandii na podstawie ankiet wypełnionych przez 250 pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym zdiagnozował osiem głównych czynników mogących powodować pęknięcie tętniaka umiejscowionego wewnątrz czaszki i zaprezentował je na łamach pisma „Stroke”. (Krwotok podpajęczynówkowy był wynikiem pęknięcia tętniaka).

Reklama

Najczęstszą przyczyną pęknięcia tętniaka było spożycie kawy (ok. 11 proc. przypadków) oraz wykonywanie energicznych ćwiczeń fizycznych (ok. 8 proc.). Do czynników wyzwalających pęknięcie naukowcy zaliczyli również: wydmuchiwanie nosa (ok. 6 proc.), stosunek seksualny (ok. 5 proc.), mocne parcie na stolec (ok. 4 proc.), picie napojów z kofeiną (ok. 4 proc.), zaskoczenie (ok. 3 proc.) i gniew (ok. 2 proc.).

Naukowcy wyjaśniają, że wszystkie zdiagnozowane przez nich czynniki powodują nagłe i krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia tętniczego, co sprzyja pęknięciu tętniaka. I o ile nie namawiają pacjentów do rezygnacji z wysiłku fizycznego (jest bowiem ważny w profilaktyce wielu chorób układu krążenia), o tyle zachęcają ich do ograniczenia spożycia kawy i zapobiegania wystąpienia zaparć.

Tętniak umiejscowiony wewnątrz czaszki występuje u około 2 procent ludzi na całym świecie, ale w niewielu przypadkach pęka. Główną przyczyną pęknięcia jest nadciśnienie, ale sprzyjają temu również zaawansowany wiek.