Projekt "Przyjazna przychodnia - zdobądź zaufanie swoich pacjentów" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Reklama

Aby wziąć w nim udział, jednostka ochrony zdrowia, musi mieć status MŚP - mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Nie może też mieć wyczerpanego limitu pomocy udzielanej przez państwo.

Program ma potrwać do końca 2012 r. Od kwietnia prowadzony jest do niego nabór.

Liczbę 250 placówek, które bezpłatnie będą mogły poddać się audytowi, określają zasady programu. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Po przekroczeniu limitu zgłoszeń jednostki będą mogły poddać się audytowi za opłatą.

Podczas audytu oceniana ma być m.in. dostępność do świadczeń, jakość obsługi pacjenta, kompleksowość świadczonych usług diagnostycznych i opieki ambulatoryjnej. Menedżerski raport na koniec audytu będzie wskazywał na mocne i słabe strony jednostki. Ma zawierać także rekomendacje na przyszłość.

Jak podkreśla koordynator merytoryczny projektu Tomasz Rzychoń, pacjent ocenia jakość świadczeń biorąc pod uwagę także czas oczekiwania na wizytę do lekarza, fachowość i jakość obsługi na recepcji. Te aspekty mają być brane pod uwagę podczas badania.Pytany o liczbę jednostek, które potencjalnie kwalifikują się do programu, powiedział, że jest ona trudna do oszacowania. Wszystkich niepublicznych jednostek opieki zdrowotnej jest bowiem w Polsce ok. 11-12 tys., ale należy z nich wyłączyć liczbę niepublicznych szpitali, dochodzą natomiast prywatne praktyki lekarskie - wyjaśnił Rzychoń.

Najlepsze jednostki otrzymają w wynniku audytu certyfikat "Przyjaznej przychodni", wezmą udział w promocji "dobrych praktyk w opiece zdrowotnej".

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: www.przyjaznaprzychodnia.info.