"Będziemy teraz mówili jednym głosem w najważniejszych sprawach związanych z zawodem ratownika medycznego, samorządem zawodowym jak również z organizacją systemu państwowego ratownictwa medycznego. Wszystko po to, by wypracować najlepsze rozwiązania zarówno dla pacjenta, jak i dla ratownika medycznego" - powiedział przewodniczący Polskiej Rady Ratownictwa Medycznego Mateusz Komza.

Reklama

Dodał, że jednym z priorytetowych zadań Rady będzie stworzenie izb ratowników medycznych, które będą m.in. udzielały ratownikom pomocy prawnej i reprezentowały ich na zewnątrz. Zdaniem Komzy obecnie ratownicy nie mają żadnego wsparcia i sami muszą rozwiązywać wszelkie problemy.

"Ratownik medyczny jest pozostawiony sam sobie. Nie daj Boże, jak coś się dzieje, jesteśmy od razu ciągani po prokuratorach. Nikt nas nie broni, musimy się bronić za własne pieniądze, a taki samorząd zawodowy mógłby m.in. wziąć ratownika w obronę" - wyjaśnił Komza.

Dodał, że jest również wiele nieuregulowanych kwestii związanych z codzienną pracą ratowników medycznych, którymi Rada będzie chciała się zająć. Do najważniejszych zaliczył sprawę dwuosobowych zespołów wyjazdowych (zdaniem ratowników zespoły powinny liczyć min. trzy osoby) i nieuregulowany problem transportu międzyszpitalnego.

Polska Rada Ratownictwa Medycznego ma być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Siedzibą Rady ma być Łódź.