Badania nad body image (postrzeganiem własnego ciała) wskazują, że niezadowolenie z ciała może dotyczyć różnych grup wiekowych i może się różnić pod względem intensywności i przejawów. Młode dziewczyny i kobiety często są narażone na wpływ mediów, które często promują nierealistyczne standardy urody.

Reklama

Body positive – co to takiego?

"Body positive", często określany również mianem "ciałopozytywność", to podejście, ruch społeczny i filozofia życiowa, których celem jest przeciwdziałanie narzucaniu społecznych normom urody – zwłaszcza tym, które promują jednolity i idealizowany np. w mediach obraz ciała.

Wśród afirmacji dotyczących body positive są m.in. te mówiące o miłości do siebie i samoakceptacji, różnorodnym pięknie, odporności na presję społeczną, akceptacji niedoskonałości. Podejście promuje także ideę wyrażania siebie i swojego indywidualnego stylu. Czym zatem jest body neutrality?

Reklama

Czym jest body neutrality?

Body neutrality, czyli neutralność wobec ciała, to podejście do własnego ciała, które koncentruje się na neutralnym lub bezstronnym spojrzeniu na ciało, zamiast na pozytywne czy negatywne oceny.

Główne założenia body neutrality obejmują:

 • Neutralną akceptację. Osoby praktykujące body neutrality starają się akceptować swoje ciało w sposób neutralny, eliminując nadmierne oceny i emocje związane z wyglądem.
 • Skoncentrowanie na funkcjonalności. Zamiast oceniania ciała pod kątem wyglądu, skupiają się na funkcjonalności i zdolnościach swojego ciała. Ważne jest dla nich, jak ich ciało działa i służy im w codziennym życiu.
 • Redukcję presji społecznej. Body neutrality stawia sobie za cel zminimalizowanie wpływu społecznego nacisku na zewnętrzny wygląd, eliminując potrzebę spełniania idealizowanych standardów urody.
 • Brak oceny wyglądu. Osoby praktykujące neutralność wobec ciała starają się unikać oceniania swojego ciała jako pięknego lub brzydkiego. Skupiają się na akceptacji tego, co jest, bez wartościowania i oceny.
 • Negowanie body shamingu. Body neutrality sprzeciwia się wszelkim formom body shamingu, jednocześnie nie skupiając się na promowaniu pozytywnego spojrzenia na ciało.

Jak praktykować body neutrality?

Proces przejścia od negatywnego do neutralnego spojrzenia na ciało może wymagać czasu i pracy nad własnym myśleniem. Celem jest kształtowanie zdrowej i zrównoważonej relacji z ciałem, która uwzględnia jego wartość niezależnie od norm społecznych czy przekazów medialnych.

Istnieje wiele wskazówek i afirmacji dotyczących body neutrality. Oto niektóre z nich:

 • Unikaj oceny wizualnej. Zamiast oceniać swoje ciało na podstawie jego wyglądu, skup się na tym, jak działa i jakie ma zdolności. Zastanów się, jakie funkcje spełniają poszczególne części ciała, a nie tylko jak wyglądają.
 • Skoncentruj się na zdolnościach i możliwościach, a nie wyglądzie swojego ciała. Doceniaj swoje ciało za to, co może zrobić, a nie za to, jak wygląda. Skoncentruj się na zdolnościach ruchowych, siłowej, zdrowotnej i innych aspektach, które wpływają na codzienne funkcjonowanie.
 • Unikaj porównań. Przestań porównywać swoje ciało do standardów urody czy idealnych obrazów ciała kreowanych i prezentowanych w mediach społecznościowych, reklamach i innych przekazach medialnych. Zrozum, że różnice między ciałami są naturalne i normalne.
 • Dostrzeż różnorodność. Zrozum, że nie istnieje jedno "idealne" ciało. Różnice są naturalne.
 • Praktykuj samoakceptację. Pracuj nad akceptacją samego/samej siebie takim/taką, jaki/a jesteś. Zamiast podążać za myślą "muszę wyglądać określony sposób", akceptuj to, co już masz.
 • Odrzuć body shaming. Staraj się negować wszelkie negatywne myśli dotyczące swojego ciała. Zastąp je myślami bardziej neutralnymi i akceptującymi.
 • Wyznaczaj sobie cele niezwiązane z wyglądem. Stawiaj sobie cele związane z działaniami, zdolnościami czy zdrowiem, a nie wyłącznie z wyglądem. To może pomóc w skierowaniu uwagi na pozytywne aspekty ciała, które nie są związane z jego wyglądem.
 • Noś ubrania, które pasują. Wybieraj ubrania w oparciu o wygodę. Gdy nosisz ubranie, które nie pasuje lub w którym nie czujesz się komfortowo, zwracasz uwagę na ciało i możesz odczuwać dyskomfort. Nie zakładaj ubrać, które sprawiają, że często myślisz o swoim wyglądzie.