Terapia par (terapia małżeńska, terapia partnerska) jest formą terapii skoncentrowanej na relacjach, która ma na celu pomóc parze w radzeniu sobie z trudnościami i poprawie jakości ich relacji w związku. Terapia par sprawdza się, gdy partnerzy mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, problemy w sferze seksualnej albo kłopoty w podejmowaniu decyzji. Albo gdy doświadczają trudności związanych z życiowymi zmianami, takimi jak narodziny dziecka czy problemy finansowe.

Reklama

Podczas terapii par terapeuta pomaga parze zrozumieć wzorce komunikacji i zachowań, identyfikować i wyrażać swoje potrzeby, budować umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z trudnościami. Terapia par może być skutecznym narzędziem w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji partnerskich.

Jak przebiega terapia par?

Terapia par może przebiegać różnie w zależności od konkretnych potrzeb i sytuacji danej pary oraz preferencji terapeuty. Najczęściej składa się z etapów:

  • Ocena sytuacji. Na początku terapeuta przeprowadza wywiad z parą, aby zrozumieć ich sytuację, problemy, oczekiwania i cele terapeutyczne. Ważne jest, aby terapeuta poznał historię związku, wzorce komunikacji, trudności oraz mocne strony relacji.
  • Określenie celów. Na podstawie oceny sytuacji terapeuta i para wspólnie określają cele terapeutyczne, czyli to, co para chciałaby osiągnąć poprzez terapię.
  • Praca nad komunikacją. Terapeuta może pomóc parze w poprawie komunikacji, uczeniu się słuchania i wyrażania potrzeb oraz uczuć w sposób konstruktywny.
  • Rozwiązywanie konfliktów. Terapeuta może pomóc parze w identyfikowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, uczyć zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami oraz budować umiejętności kompromisu.
  • Budowanie zaufania i intymności. Terapia par może skupiać się na budowaniu zaufania i intymności w związku, poprzez rozwijanie umiejętności wyrażania miłości, szacunku i wsparcia.
  • Praca nad indywidualnymi potrzebami. Terapeuta może również pracować z każdym partnerem indywidualnie, aby zrozumieć ich potrzeby, doświadczenia i wzorce zachowań.

Ile trwa terapia par?

Terapia par może być krótkoterminowa lub długoterminowa, w zależności od potrzeb pary i charakteru problemów. Zwykle są to spotkania raz na dwa tygodnie przez 6-12 miesięcy. Co ciekawe, na NFZ można mieć psychoterapię rodzinną, od 6 do 12 sesji w roku, każda po 60 minut. Terapia polega na przepracowaniu problemów rodziny, które wpływają negatywnie na zdrowie psychiczne poszczególnych członków rodziny. Potrzebujemy na to skierowanie od psychologa z poradni zdrowia psychicznego lub poradni psychologicznej.