Zaburzenia osobowości typu borderline są jednymi z najcięższych zaburzeń osobowości. Trzeba je leczyć, bo same nie miną, a jedynie będą się pogłębiać.

Psychoterapia jest uważana za podstawową metodę leczenia BPD. Jest kilka podejść terapeutycznych, które okazały się skuteczne:

  • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) – opracowana przez Marsha M. Linehan, jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych form terapii dla osób z BPD. Pomaga w nauce umiejętności radzenia sobie ze skrajnymi emocjami, poprawia umiejętności międzyludzkie, uczy tolerancji na stres i wspiera osiąganie równowagi między akceptacją a dążeniem do zmiany.
  • Terapia schematów – skupia się na identyfikacji i zmianie niezdrowych schematów myślenia i zachowania, które są zakorzenione w doświadczeniach z dzieciństwa.
  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) – może być również stosowana, choć jest mniej specyficzna dla BPD niż DBT. Pomaga w identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania.
  • Psychoterapia psychodynamiczna – może pomóc osobom z BPD zrozumieć i zmienić ich emocjonalne i interpersonalne problemy, które leżą u podstaw ich trudności.
  • Mentalizacja (MBT) – terapia skupiona na rozwoju zdolności do rozumienia własnych stanów umysłowych i stanów umysłowych innych osób, co może pomóc w budowaniu zdrowszych relacji.
Reklama

Czy są leki na zaburzenie borderline?

Nie ma leków specyficznie zatwierdzonych do leczenia BPD, ale leki mogą być przepisywane w celu łagodzenia określonych objawów lub współwystępujących zaburzeń, takich jak depresja, lęk, impulsywność czy epizody psychotyczne. Leki, które mogą być stosowane, to

  • leki przeciwdepresyjne, które redukują objawy związane m.in. z odczuwaniem lęku
  • stabilizatory nastroju
  • leki przeciwpsychotyczne (w niskich dawkach), gdy występują zaburzenia spostrzegania lub myślenia

Decyzja o wyborze leków powinna być podjęta przez psychiatrę na podstawie indywidualnej oceny pacjenta, a leczenie farmakologiczne powinno być ściśle monitorowane ze względu na ryzyko nadużywania leków i możliwe skutki uboczne.

Zdarza się, że leczenie zaburzenia borderline wymaga hospitalizacji.