Pierwsza wizyta u psychologa ma zazwyczaj formę konsultacji psychologicznej, podczas której specjalista zbiera dokładny wywiad i na jego podstawie stawia wstępną diagnozę. To potrzebne, by wybrać optymalną metodę pomocy, tj. wsparcie psychologiczne, psychoterapia, a może interwencja kryzysowa lub wizyta u psychiatry.

Reklama

Psycholog musi przestrzegać tajemnicy zawodowej, dlatego podczas wizyty powinniśmy czuć się bezpiecznie. Nie obawiajmy się też oceny i krytyki. Podejdźmy do tej wizyty jak do każdej innej u specjalisty – przychodzimy z problemem i oczekujemy pomocy w jego rozwiązaniu.

Pytania podczas pierwszej wizyty u psychologa

Reklama

Idąc do psychologa, można się przygotować, np. wypisując zagadnienia, o których chcemy rozmawiać, by wizyta przebiegała sprawnie. Albo można też pozwolić specjaliście poprowadzić wywiad psychologiczny. Najczęściej padają pytania, które mogą nakierować nas na pewne sprawy i dać szersze tło psychologowi:

  • od kiedy trwa problem, czy występował już wcześniej;
  • jakich konkretnie doświadczamy objawów, np. lęk przed spotkaniem ze znajomymi, ciągłe przygnębienie, ataki złości, bezsenność. Kiedy te problemy się nasilają (np. w dni wolne od pracy, nocą), jak sobie z nimi radzimy (np. dzwonimy do bliskich, pijemy zioła uspokajające). Ważne jest nazywanie objawów zarówno ze strony psychiki, jak i ciała, np. ze strony układu pokarmowego (nudności, biegunka);
  • jakie ważne wydarzenia poprzedzały wystąpienie problemów (np. zmiana pracy, pobyt w szpitalu). Czy coś się w naszym życiu zmieniło (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód);
  • jak obecny problem wpływa na nasze funkcjonowanie w domu, pracy, w relacjach z bliskimi i znajomymi (np. nie jesteśmy w stanie chodzić do pracy, unikamy spotkań ze znajomymi);
  • czy w związku z wystąpieniem problemu nadużywamy alkoholu, podejmujemy ryzykowne zachowania itp.

Psycholog będzie chciał uzyskać także informacje ogólne – jaka jest nasza sytuacja zawodowa i mieszkaniowa, jaki jest nasz stan cywilny. Ważne są też dane dotyczące chorób przewlekłych, na które przyjmujemy leki, np. cukrzyca, niedoczynność tarczycy.

Już na pierwszym spotkaniu mogą pojawić się pytania dotyczące naszego dzieciństwa, czy doświadczyliśmy przemocy (np. fizycznej, zaniedbanie), jak rodzice nas pocieszali i rozwiązywali konflikty w rodzinie, jaki był status materialny rodziny, jak wyglądał system wychowawczy (jakie i za co kary oraz nagrody), jak się uczyliśmy i jakie był stosunek rodziców do naszych ocen.

Podczas tej rozmowy może okazać się, że są stresory, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, bo wydawały się nam nieistotne. Albo pojedyncze trudne sytuacje były dla nas znośne, zaś gdy zebrało się ich więcej, spowodowało to, że czujemy się przeciążeni.

Reklama

Oczekiwania wobec spotkań z psychologiem

Specjalista zapyta, czego oczekujemy od niego i terapii. Gdy podamy nierealistyczny cel, psycholog przeformułuje go na bardziej osiągalny.

Co po pierwszej wizycie u psychologa?

Po pierwszej wizycie u psychologa możemy zostać skierowani do psychiatry lub na psychoterapię. Możemy mieć do wykonania testy w kierunku np. ADHD lub testy inteligencji.