Terminu "autyzm wirtualny" coraz częściej używają nauczyciele, lekarze czy terapeuci. By bliżej przyjrzeć się temu zjawisku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest autyzm i jakie ma objawy?

Reklama

Co to jest autyzm?

Autyzm to neurobiologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na sposób, w jaki dana osoba myśli, zachowuje się i komunikuje z innymi ludźmi. Choć autyzm może przejawiać się w różny sposób u różnych osób kluczowymi jego cechami są:

  • Trudności w komunikacji społecznej. Osoby z autyzmem mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, rozumieniu niuansów języka, wyrażaniu emocji i rozpoznawaniu emocji innych osób.
  • Powtarzalne wzorce zachowań. W autyzmie często występują powtarzalne i stereotypowe zachowania, takie jak machanie rękami, kołatanie się lub ściśle przestrzeganie rutyn.
  • Ograniczone i powtarzalne zainteresowania. Osoby z autyzmem mogą skupiać się na specyficznych zainteresowaniach i tematach, często wykazując znaczne zaangażowanie w te obszary.
  • Nadwrażliwość na bodźce. Osoby z autyzmem mogą być nadwrażliwe na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło czy dotyk. Mogą również mieć trudności z przetwarzaniem tych bodźców.
  • Trudności w adaptacji do zmiany. Rutyny i zmiany w codziennym życiu mogą stanowić wyzwanie dla osób z autyzmem.

Autyzm wirtualny. Czym jest i jakie ma objawy?

Autyzm wirtualny, zwany bywa także autyzmem wtórnym lub cyfrowym. Nie jest zaburzeniem rozwoju, z którym dzieci się rodzą. Jest zaburzeniem zachowania wynikającym z nadmiernego korzystania z ekranów, a nawet – zabawek interaktywnych. Przyczyną jego powstania może być nie tylko zbyt intensywne korzystanie z technologii, ale także zbyt wczesna ekspozycja na ekran.

Fakt, że korzystanie z ekranów przez dłuższy czas przez dzieci do 3. roku życia może wywoływać objawy podobne do zaburzeń ze spektrum autyzmu odkrył rumuński psycholog kliniczny Marius Zamfir.

U dzieci, o których mówi się w kontekście autyzmu wirtualnego pojawiają się takie objawy jak drażliwość, ograniczenie relacji z ludźmi i opóźnienie rozwoju psychicznego. To także postępująca izolacja i agresja po próbach odebrania urządzenia elektronicznego. Ponadto, dziecko, które nadmiernie korzysta z tego rodzaju urządzeń często bywa niejako "wyłączone z rzeczywistości".