Z danych NFZ wynika, że rocznie udar dotyka ponad 70 tys. Polaków. Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu i pierwszą przyczyną niesprawności wśród osób dorosłych. Ok. 87 proc. wszystkich udarów mózgu stanowią udary niedokrwienne. Przypominamy o czterech symptomach udaru mózgu, dzięki którym można go rozpoznać.

Reklama

Symptony udaru mózgu:

  • U - utrudniona mowa
  • D - dłoń/ręka niedowład
  • A - asymetria twarzy
  • R - reaguj!

Czym jest

Udar mózgu jest nagłym wystąpieniem objawów zaburzeń czynności mózgu spowodowanym niedrożnością lub pęknięciem naczynia tętniczego mózgu. Wyróżniamy dwa rodzaje udarów. Udar krwotoczny mózgu, który jest wynikiem pęknięcia naczynia zaopatrującego mózg w krew, co powoduje nagły wylew krwi do mózgu oraz udar niedokrwienny, który jest skutkiem zatoru lub niedrożności tętnic doprowadzających krew do mózgu.

W krajach rozwiniętych każdego roku na udar mózgu zapadają 2 na 1000 osób w populacji ogólnej, ale aż 10 na 1000 osób po 65. roku życia. Udar niedokrwienny występuje najczęściej u osób starszych, natomiast udar krwotoczny zdarza się nierzadko w młodym wieku, jeśli przyczyną są wady budowy ściany tętnic.

Czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu

Wśród czynników, na które nie mamy wpływu, znajdują się: wiek, płeć (męska) oraz predyspozycje genetyczne.
Czynniki ryzyka, na które mamy wpływ: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta oraz masa ciała, choroby przewlekłe. Nadwaga i otyłość są jednymi z najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia udaru mózgu.
Co robić, by uniknąć zachorowania? Ważna jest profilaktyka! Należy zapobiegać chorobom zwiększającym zagrożenie udarem, takim jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca oraz na wczesnym ich wykrywaniu i skutecznym leczeniu

Ważne

Przy zaobserwowaniu objawów sugerujących udar mózgu, wezwij pomoc! Liczy się czas!

Reklama

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach profilaktyki zdrowego odżywiania prowadzi serwis z gotowymi jadłospisami na stronie NFZ/Nasze usługi/Diety.