Polacy coraz rzadziej leczą zęby na NFZ

Lista świadczeń przysługujących w leczeniu stomatologicznym na NFZ jest spora, obejmuje około 200 pozycji. Regulowana jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Jednak Polacy coraz rzadziej leczą się u dentysty na NFZ. Z kilku powodów. Chodzi przede wszystkim o odległe terminy i trudności w dostaniu się do gabinetu. Czas oczekiwania w kolejce liczony jest nawet w miesiącach. Pacjenci wskazują też na gorsze wyposażanie gabinetów (w porównaniu do prywatnych), ograniczenie liczby zabiegów (lub ich brak) finansowanych w ramach ubezpieczenia i zmniejszającą się liczbę gabinetów.

Reklama

Coraz więcej osób szuka zatem pomocy w gabinetach prywatnych. Jak wynika z ubiegłorocznego sondażu UCE RESEARCH, 38,4 proc. ankietowanych osób korzystało z leczenia stomatologicznego wyłącznie w prywatnych gabinetach, 23 proc. Polaków korzystało zarówno z placówek prywatnych, jak i publicznych, a jedynie 18 proc. badanych stawiało wyłączenie na świadczenia finansowane przez NFZ.

Reklama

Leczenie u dentysty w ramach NFZ - o czym trzeba pamiętać?

Bezpłatna, czyli finansowana przez NFZ, opieka dentystyczna przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto wcześniej sprawdzić, czy placówka na podpisaną umową z Funduszem.

Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie.

Choć w sumie lista świadczeń gwarantowanych obejmuje około 200 pozycji, to warto pamiętać, że:

 • w niektórych przypadkach świadczenia nie są dostępne dla dorosłych, obejmują tylko dzieci i młodzież lub kobiety w ciąży,
 • niektóre zabiegi składające się z kilku elementów są objęte tylko częściową refundacją, może ona nie obejmować np. znieczulenia,
 • w takich przypadkach nie ma możliwości dopłaty za część z własnej kieszeni, trzeba zapłacić za całość,
 • wiele świadczeń może być wykonanych tylko raz w określonym przedziale czasu.

Jak wygląda lista dostępnych zabiegów? Wylicza je serwis Infodent24.

Świadczenia na NFZ - stomatologia

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (raz w roku)
 • Badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku, w przypadku kobiet w ciąży i połogu raz na kwartał)
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (u dorosłych z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych)
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba (u dorosłych z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych)
 • Czasowe wypełnienie kanału (u dorosłych z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych)
 • Wypełnienie kanału
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi (u dorosłych z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych). Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (raz w roku)
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba, przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów (raz na 5 lat)
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów (raz na 5 lat)
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce (raz na 5 lat)
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie (raz na 5 lat)
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem (raz na 2 lata)
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki (raz na 2 lata)
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy (raz na 2 lata)
 • Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt dzieci do lat 6
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb (raz do ukończenia 8. lub 14. roku życia)
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego (raz do ukończenia 8. lub 14. roku życia)
 • Impregnacja zębiny w przypadku zębów mlecznych (do ukończenia 18 lat)
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym (do ukończenia 18 lat)
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem (do ukończenia 18 lat)
 • Amputacja przyżyciowa miazgi (do ukończenia 18 lat)
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem (do ukończenia 18 lat)
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem (do ukończenia 18 lat)
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego (do ukończenia 18 lat)
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego (do ukończenia 18 lat)
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych (do ukończenia 18 lat)
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa (do ukończenia 18 lat)
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów (do ukończenia 18 lat oraz w przypadku kobiet w ciąży)
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów (do ukończenia 18 lat oraz w przypadku kobiet w ciąży)
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi (do ukończenia 18 lat oraz w przypadku kobiet w ciąży)
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów. Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba (do ukończenia 18 lat) Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA
 • Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych (do ukończenia 18 lat)
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem (udzielane dzieciom i młodzieży w wieku 5-18 lat)

Świadczenia na NFZ - chirurgia stomatologiczna i periodontologia

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (raz w roku)
 • Badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku)
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem (raz na 3 lata)
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (raz w roku)
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia. Nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia
 • Chirurgiczne usunięcie zęba przez przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego Świadczenie nie obejmuje znieczulenia.
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego. Bez znieczulenia
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
 • Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem. Świadczenie nie obejmuje znieczulenia
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
 • Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
 • Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia (świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu). Nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Gingiwoosteoplastyka (do ukończenia 18 lat). Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa (do ukończenia 18 lat). Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Założenie opatrunku parodontologicznego (świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu)
 • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych (świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i połogu, nie obejmuje znieczulenia)
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych (do ukończenia 18 lat). Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego (do ukończenia 18 lat). Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów. Świadczenie udzielane kobietom w ciąży i połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba (do ukończenia 18. roku życia)

Świadczenia na NFZ - protetyka

 • Konsultacja specjalistyczna
 • Badanie żywotności zęba
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów (raz na 5 lat)
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów (raz na 5 lat)
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce (raz na 5 lat)
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie (raz na 5 lat)
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem (raz na 2 lata)
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki (raz na 2 lata)
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy (raz na 2 lata)