Z malutkiej (około 2 ml) próbki krwi można wiele wyczytać o kondycji całego organizmu.

Reklama

Krew składa się z płynnego osocza i krwinek. Liczba, rodzaj i proporcje pozwalają ocenić stan zdrowia. Przyjrzyjmy się niektórym wskaźnikom i ich normom.

Erytrocyty (RBC), czyli krwinki czerwone są w normie, jeśli u kobiet wynoszą 3,9-5,6 M/µl, a u mężczyzn - 4,5–6,5 M/µl. Niedobór RBC może świadczyć o anemii albo utracie krwi w wyniku jakiegoś zabiegu, jak również chorobach nerek i wątroby. Poza tym często kobiety w ciąży mają niedobór erytrocytów. Natomiast za dużo RBC może wskazywać na odwodnienie organizmu lub schorzenia serca.

Leukocyty (WBC – White Blood Cell) - białe krwinki - są w normie, gdy wynik wynosi dla kobiet i mężczyzn 4,1–10,9 K/µl (G/l) Zwiększenie tego wskaźnika może wskazywać na infekcję, stan zapalny, przewlekły stres, a w skrajnych przypadkach - białaczkę. Natomiast zmniejszenie może oznaczać niedożywienie albo uszkodzenie szpiku przez chorobę lub wskutek leczenia onkologicznego.

Trombocyty (PLT) - inaczej płytki krwi. Ich norma dla wszystkich dorosłych to 140–440 K/µl (G/l). Wzrost PLT może być symptomem chorób wątroby, reumatoidalnego zapalenia stawów, przewlekłego zakażenia lub nowotworu. Spadek PLT może oznaczać białaczkę lub choroby autoimmunizacyjne.

Hemoglobina (HGB) to czerwony barwnik krwi. Norma wynosi dla kobiety – 6,8–9,3 mmol/l lub 11,5–15,5 g/dl, a dla mężczyzny – 7,4–10,5 mmol/l lub 13,5–17,5 g/dl. Za mało hemoglobiny to wyraźny symptom anemii. Za dużo HGB może świadczyć o odwodnieniu organizmu.

Reklama

Hematokryt (HTC) jest stosunkiem objętości erytrocytów do objętości całej krwi. Normy dla kobiet wynoszą 37–47%, a dla mężczyzn 40–51%. Zbyt niski wskaźnik procentowy HTC najczęściej towarzyszy anemii, a zbyt wysoki - odwodnieniu organizmu.

Makrocytoza (MCV - Mean Colpuscular Volume) wykazuje średnią objętość krwinki czerwonej. Dla kobiet i mężczyzn wynosi tyle samo: 80-97 fl. Objętości powyżej normy sygnalizuje anemię, natomiast poniżej - niedobory żelaza.

Wielu pacjentów interesuje się wskaźnikiem OB. To inaczej opad i "Odczyn Biernackiego". Wskazuje na szybkości opadania krwinek czerwonych. Pozwala ocenić erytrocyty oraz wykazać zaburzenia składu białek osocza. Norma u kobiet wynosi 3-15 mm, a u mężczyzn: 10 mm. Za wysokie OB może być wynikiem stanu zapalnego, choroby autoimmunologicznej, niedokrwistości, jak i choroby nowotworowej. Natomiast OB za niskie może wskazywać na niedokrwistość lub alergię. Warto wiedzieć, że na podstawie OB lekarz nie jest w stanie postawić konkretnej diagnozy, ale odczytuje go jako sygnał, że w organizmie jest jakiś stan zapalny, który należy jak najszybciej zdiagnozować.