Na wtorkowej konferencji prasowej Donald Tusk przedstawił najważniejsze założenia projektu ustawy budżetowej na 2024 r. dotyczące zdrowia. – To, co dla nas najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na 2024 r. pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków – podkreślił premier.

Reklama

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na rzecz programu in vitro na zakładanym wcześniej poziomie 500 mln zł i finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Podczas posiedzenia rządu ministra zdrowia Izabela Leszczyna domagała się od ministra finansów przeznaczenia na ten cel 10 mln zł i tyle otrzyma. Poinformowała o tym na platformie X Kancelaria Premiera:

Dochody budżetu państwa w 2024 r. mają wynieść ok. 682 mld zł, a wydatki powinny sięgnąć ok. 866 mld zł. Deficyt budżetu państwa ukształtuje się na poziomie 184 mld zł.

- Będziemy wydawali o 27 miliardów złotych więcej na zdrowie, niż w tym roku - zapewnił podczas spotkania z dziennikarzami Donald Tusk. Kancelaria Premiera poinformowała też na tej samej platformie, że zostanie dofinansowane także leczenie dla dzieci chorych na SMA. Na ten cel państwo przeznaczy 50 mln zł.

Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy budżetowej, która ma niebawem trafić do Sejmu. - Pierwsze czytanie, na które mamy cały czwartek, musi się odbyć po to, żebyśmy w okresie międzyświątecznym mogli pracować nad budżetem w komisjach - tłumaczył marszałek Szymon Hołownia.

Polityk podkreślił, że ustawa ma zostać uchwalona do końca stycznia. - Chcemy zdążyć przed końcem stycznia i zdążymy, dlatego cały czwartek poświęcamy na pierwsze czytanie ustawy budżetowej i debatę w tej sprawie - zapowiedział.

Rząd zabezpieczył środki na kontynuację dotychczasowych działań, w tym m.in. na:

  • realizację programu "Rodzina 800+",
  • realizację Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia,
  • dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
  • wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.,
  • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się dziećmi nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury,
  • realizację od 2024 r. ustawy o świadczeniu wspierającym, której celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu – ustawa służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób,
  • działalność kół gospodyń wiejskich, orkiestr dętych oraz klubów sportowych.

Do 31 marca 2024 r. będzie obowiązywała obniżona stawka VAT z 5 proc. do 0 proc. na żywność oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych. Stawka dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej w 2024 r. będzie wynosiła 8 proc.