W pierwszej połowie lutego zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 obawiało się 32 proc. respondentów, w tym 7 proc. podało, że bardzo się boi, a 25 proc., że trochę się boi. Obaw takich nie mało 67 proc. badanych, w tym 34 proc. podało, że ogóle się nie boi, a 33 proc, że raczej się nie boi.

Reklama

W porównaniu z deklaracjami ze stycznia odsetek osób niebojących się zarażenia koronawirusem wzrósł o 6 punktów procentowych, a o 7 punktów zmniejszyła się grupa obawiających się zakażenia.

Tym samym – po styczniowym wzroście – deklarowane obawy powróciły do poziomu z grudnia ub.r. – czytamy w opisie wyników badania.

Warto dodać, iż w kolejnych latach pandemii – mimo okresowych wahań związanych przede wszystkim z liczbą stwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 – wśród dorosłych Polaków wyraźnie widoczne jest obniżanie się poziomu obaw związanych z możliwością zarażenia się koronawirusem. W szczególności zaś warto podkreślić, iż od marca 2022 roku zarażenia koronawirusem obawia się już mniejszość dorosłych Polaków, natomiast od marca 2020 do maja 2021 r. takie obawy deklarowała wyraźna większość pytanych. Z podwyższonym poziomem obaw mieliśmy także do czynienia w grudniu 2021 r. i styczniu roku 2022 – zaznaczono.

W badaniu zapytano też respondentów o to, czy obawiają się zarażenia wirusem grypy. 36 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, w tym 6 proc. podało, że bardzo się boi, a 30 proc, że trochę się boi. Obaw takich nie ma 63 proc. badanych, w tym 29 proc. podało, że w ogóle się nie boi, a 34 proc, że raczej się nie boi.

W lutym więcej badanych wskazało, że boi się zarażenia grypą niż koronawirusem, przy czym odsetki deklarujących bardzo duże obawy są w obu przypadkach zbliżone. Analogicznie – więcej respondentów deklaruje, że nie boi się zarażenia koronawirusem niż grypą. Także w przypadku deklaracji całkowitego braku lęku przed zakażeniem widać, że obecnie w odbiorze opinii społecznej grypa stanowi większe zagrożenie zdrowotne niż koronawirus. Warto dodać, iż nie ma badanych, którzy zadeklarowaliby, że bardzo boją się jednego wirusa, a w ogóle nie boją się drugiego – zauważa CBOS.

Reklama

Deklaracje dotyczące obaw przed zarażeniem oboma wirusami najbardziej różnicuje wiek badanych. Znacznie częściej niż młodsi badani zarażenia obawiają się osoby w wieku 65 plus, a w szczególności najstarsza część tej grupy wiekowej, czyli badani mający co najmniej 75 lat. Ponadto w najstarszej grupie wiekowej (tzn. wśród osób w wieku 65 plus, a w szczególności wśród respondentów w wieku 75 plus) zauważyć można, że najwyższe nasilenie lęku przed zarażeniem się koronawirusem deklarowane jest nieco częściej niż bardzo duże obawy przed zarażeniem grypą.

Całkowity brak obaw przed zarażeniem się koronawirusem znacznie częściej niż starsi deklarują badani w wieku 18–34 lata. Ponadto osoby mające mniej niż 35 lat znacznie częściej twierdzą, że w ogóle nie boją się zarażenia koronawirusem, niż deklarują całkowity brak obaw przed zarażeniem grypą.

Z badania wynika też wyższy niż przeciętny poziom obaw wśród emerytów i osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym i wśród respondentów co najmniej raz w tygodniu uczestniczących w praktykach religijnych. Według CBOS wynika to bezpośrednio z wieku badanych należących do tych grup społecznych.

Zarażenia oboma wirusami częściej boją się kobiety niż mężczyźni. Różnice płci w większym stopniu widoczne są w przypadku grypy niż koronawirusa. Całkowity brak obaw w przypadku obu wirusów częściej deklarują mężczyźni niż kobiety.

Badanie przeprowadzono 6-19 lutego 2023 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 982 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,4 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 25,9 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,7 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI).

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.