Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obroku oferowanego do ogólnodostępnej sprzedaży produktu pn. "Plaster tygrysi z kotkiem". O decyzji GIF poinformował w czwartek na platformie X.

Z komunikatu opublikowanego na stronie GIF wynika, że decyzja o wycofaniu tego produktu z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zapadła 16 maja 2024 r. GIF podkreślił, że produkt spełnia wymaganie definicyjne produktu leczniczego, ale nie został dopuszczony jako produkt lecznicy.

Reklama

Plaster tygrysi z kotkiem sprzedawany jako kosmetyk

Wskazano, że spełnia on kryteria definicyjne produktu leczniczego zarówno w zakresie właściwości farmakologicznych jak i w zakresie sposobu prezentacji. W związku z tym, "Plaster tygrysi z kotkiem" powinien posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu umożliwiające legalny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tymczasem był on sprzedawany jako kosmetyk.

Produkt leczniczy niedopuszczony do obrotu

W uzasadnieniu do wycofania produktu wskazano, że "dla produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego (z uwagi na właściwości substancji czynnej i przeznaczenie) i kosmetyku, zastosowanie mają przepisy u.p.f. Produkt „Plaster tygrysi z kotkiem” nie został dopuszczony do obrotu na zasadach opisanych powyżej. Stanowi on zatem produkt leczniczy niedopuszczony do obrotu, który jednak został do tego obrotu wprowadzony i jest oferowany do sprzedaży ogólnodostępnej".

Rygor natychmiastowy

Mając powyższe na uwadze, GIF wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie RP tego produktu o rygorze natychmiastowym. Dodano, że do ogólnopolskiej sprzedaży i zastosowania dopuszczone są jedynie produkty lecznicze, które w procesie rejestracji zostały pozytywnie ocenione pod względem bezpieczeństwa ich stosowania oraz właściwie oznakowane, a ich zakup dozwolony jest jedynie w autoryzowanych, uprawnionych do tego źródłach.