W oświadczeniu wskazano, że ten zakaz może zablokować organizacjom społecznym dostęp do osób, które poszukują ochrony. "Potencjalnie może to prowadzić do zagrażających życiu konsekwencji dla tych, którzy nie mogą otrzymać niezbędnej pomocy humanitarnej i medycznej" - napisano.

Reklama

Potrzebna jest pomoc medyczna

W oświadczeniu poinformowali, że zebrane przez nich dane wskazują na potrzebę pomocy medycznej, która wykracza poza możliwości zespołów poszukiwawczo-ratowniczych Straży Granicznej, czy jednostek wojskowych. Dodali, że wprowadzenie strefy buforowej od 200 metrów do 2 kilometrów w czwartek, 13 czerwca, budzi poważne obawy. Podkreślili, że ważne jest umożliwienie niezależnego działania organizacjom humanitarnym i społecznym.

Apel Lekarzy bez Granic

"Lekarze bez Granic wzywają polskie władze do pilnego rozważenia zakazu i zapewnienia wszystkim potrzebującym dostępu do procedur azylowych i/lub ochronnych, pomocy humanitarnej i opieki medycznej" - przekazali.

W poniedziałek, 10 czerwca premier Donald Tusk poinformował, że na kilkudziesięciu kilometrach przy granicy z Białorusią powstanie tzw. strefa buforowa. Będzie ona sięgać 200 metrów od granicy, a w niektórych miejscach będzie sięgać do 2 km. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie miała ok. 60 km długości. Nie będzie w niej żadnej miejscowości.