Lorbrena to lek stosowany w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuc z mutacją genetyczną zwaną ALK. Stanowi on około 85 proc. rozpoznań raka płuc, a nowotwory ALK-dodatnie stanowią około 4 proc. tych rozpoznań. Nowotwór występuje zwykle u młodszych pacjentów, którzy nie palą. Jest wyjątkowo groźny: nowotwory płuc ALK-dodatnie bardzo łatwo przenoszą się do mózgu.

Reklama

U około 25 proc. pacjentów w ciągu pierwszych dwóch lat od rozpoznania występują przerzuty do mózgu. Nowe badanie, stanowiące kontynuację poprzedniego badania klinicznego III fazy, wykazało, że po pięciu latach 60 proc. pacjentów, którzy otrzymali Lorbrenę, nadal żyło, w porównaniu z 8 proc. pacjentów, którzy otrzymywali inny lek, kryzotynib, również firmy Pfizer.

Lekarz: Te wyniki są niezwykłe

Te wyniki są niezwykłe- powiedział dr John Heymach, kierownik onkologii klatki piersiowej oraz głowy i szyi w MD Anderson Cancer Center w Houston. Po raz pierwszy widzimy, że większość pacjentów nie wykazuje progresji nowotworu przez ponad pięć lat, a to więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego leku dostępnego na świecie. Wcześniej najlepsze leki, jakie mieliśmy, działały od dwóch do trzech lat - dodał.

Nowe badanie wykazało również, że ryzyko rozprzestrzenienia się nowotworu do mózgu u pacjentów przyjmujących Lorbrenę było prawie o 95 proc mniejsze w porównaniu z pacjentami przyjmującymi kryzotynib. U czterech ze 114 pacjentów przyjmujących Lorbrenę wystąpiły przerzuty do mózgu w ciągu około 16 miesięcy, w porównaniu do 39 ze 109 pacjentów przyjmujących kryzotynib, co jest ogromnym osiągnięciem dla osób cierpiących na raka płuc ALK-dodatniego.

Reklama

"Bezprecedensowe odkrycie" firmy Pfizer

R. David Spigel, dyrektor ds. naukowych w Instytucie Badawczym Sarah Cannon nazwał te wyniki "najlepszymi, jakie kiedykolwiek widzieliśmy". Nie widzieliśmy niczego podobnego. W przypadku innych dostępnych wspaniałych leków nie odnotowano tak trwałego przeżycia wolnego od progresji na taką skalę - powiedział Spigel, odnosząc się do odsetka osób, które przeżyły, nie widząc postępu choroby nowotworowej. Despina Thomaidou z firmy Pfizer nazwała odkrycie "bezprecedensowym". Mówimy o pacjentach z zaawansowaną chorobą przerzutową, więc jest to naprawdę bezprecedensowe odkrycie - powiedziała AFP.