Sztuczna inteligencja (AI) odgrywa coraz większą rolę w dziedzinie medycyny, oferując innowacyjne rozwiązania i poprawiając skuteczność diagnostyki, leczenia i zarządzania opieką zdrowotną.

Medycyna i firmy technologiczne muszą ze sobą współpracować, by czerpać korzyści płynące z wykorzystania sztucznej inteligencji. Okazuje się, że obszarów, w których AI już skutecznie radzi sobie w świecie zdrowia jest całkiem sporo. Ponadto, pozwala ona obniżyć koszty, zwiększyć dokładność i poprawić diagnozę. Jak AI przekształca świat medycyny?

AI w obrazowaniu medycznym

Reklama

Algorytmy sztucznej inteligencji mogą analizować złożone obrazy medyczne, od tomografii komputerowej po zdjęcia rentgenowskie i rezonans magnetyczny. Pomagają m.in. identyfikować guzy mózgu, diagnozować choroby naczyniowo-mózgowe i rozpoznać wczesne stadium choroby Alzheimera i demencji przez analizę skanów mózgu i wykrycie zmian w strukturze i objętości mózgu. AI może także identyfikować choroby takie jak zapalenie płuc i gruźlica oraz wykrywać osteoporozę przez analizę zdjęć rentgenowskich. Algorytmy sztucznej inteligencji zwiększają także szybkość diagnozy i dokładność uzyskiwanych wyników medycznych.

Reklama

Chirurgia, czyli AI na sali operacyjnej

W ostatnich latach roboty oparte na sztucznej inteligencji stały się powszechne także na salach operacyjnych. Mogą one wykonywać zadania wymagające precyzji i kontroli, wspierać chirurgów podczas skomplikowanych operacji – także tych na otwartym sercu.

Roboty wyposażone są m.in. w narzędzia chirurgiczne i kamery, i sterowane przez chirurgów zapewniając im trójwymiarowy i powiększony widok trudnych lub niemożliwych do zobaczenia miejsc. Wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas operacji zwiększa szanse na powodzenie zabiegu. Może też skutkować mniejszymi komplikacjami i krótszym okresem rekonwalescencji, a nawet mniejszym bólem po operacji.

Sztuczna inteligencja pomaga również chirurgom m.in. analizując tysiące godzin filmów chirurgicznych i pomagając im zrozumieć, co poszło dobrze, a co nie podczas operacji. To z kolei pozwala im doskonalić swoje umiejętności i techniki ratowania życia.

Badania i wdrażanie odpowiedniego leczenia

Badania medyczne wymagają zbierania i analizy ogromnych ilości danych, co jest czasochłonne i kosztowne. Algorytmy sztucznej inteligencji pozwalają przyspieszyć niektóre badania. Świetnie nadają się także do analizy dokumentacji pacjentów oraz ich wyników badań. Co więcej, wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji naukowcy mogą wskazać markery genetyczne, które wskazują, którzy pacjenci uzyskają prawdopodobnie pozytywną odpowiedź na leczenie.

Wczesne wykrywanie nowotworów krwi

Technologia sztucznej inteligencji jest w stanie zidentyfikować zmiany w komórkach krwi już na bardzo wczesnym etapie. W przypadku białaczki algorytmy mogą np. analizować historię medyczną pacjentów i uwydatniać tak subtelne wzorce, które mogłyby zostać przeoczone przez ludzkie zdolności przetwarzania.

Zdalna opieka nad pacjentem

Sztuczna inteligencja może także służyć do zdalnego świadczenia usług opieki zdrowotnej i monitorowania pacjentów - nawet w najbardziej odległych miejscach. Dzięki temu, zmniejsza wydatki na opiekę zdrowotną przez ograniczenie wizyt w szpitalu. Algorytmy sztucznej inteligencji, noszone na ciele przez pacjenta, mogą wykrywać i przekazywać pacjentom - oraz pracownikom służby zdrowia - nieprawidłowe wskaźniki.

Wczesna diagnostyka nowotworów

Naukowcy i lekarze opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które może dokładnie wykryć raka płuc we wczesnym stadium, przyspieszyć diagnozę i skierować pacjenta na leczenie.