Zmiany w wystawianiu i realizacji recept

Już od 1 listopada wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące m.in.: wystawiania oraz realizacji recept. Nowe przepisy wprowadzają zmiany odnośnie zastrzeżenia na recepcie "NZ", które oznacza "nie zamieniać". Dotychczas była to wytyczna od lekarza wystawiającego receptę do farmaceuty, aby ten nie zamieniał leku na inny. Jeśli na recepcie przy danym leku pojawiała się taka informacja, to farmaceuta był zobowiązany do wydania pacjentowi wyłącznie tego konkretnego leku, który przepisał lekarz, bez możliwości sprzedania pacjentowi zamiennika np.: w postaci tańszego odpowiednika.

Reklama

Do czego będzie służyć adnotacja "NZ" na recepcie od 1 listopada 2023?

Jak podaje portal RynekZdrowia, już od początku przyszłego miesiąca zapis na recepcie "nie zamieniać", czyli "NZ" straci swój charakter zastrzeżenia i przestanie być bezwzględnie wiążącym dla farmaceuty, który realizuje receptę. Według nowych przepisów będzie on stanowił jedynie wskazówkę dla osoby wydającej lek, którą ona może uwzględnić ale nie musi. Tak więc to farmaceuta będzie podejmował ostateczną decyzję w sprawie możliwości wydania konkretnego przepisanego leku, czy też jego zamiennika. Oczywiście będzie to mógł zrobić wyłącznie na prośbę pacjenta lub za jego zgodą.

Farmaceuci są wykwalifikowanym personelem posiadającym odpowiednią wiedzę na temat leków. Osoby wydające lek w aptece są w stanie stwierdzić, kiedy zastosowanie się do adnotacji lekarza jest uzasadnione, a kiedy nie. Jeżeli zatem farmaceuta wie, że wydanie pacjentowi zamiennika, który jest tańszy, ale ma taką samą skuteczność będzie dla niego bezpieczne, to może taką decyzję podjąć. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach osoba realizująca receptę może wydać tylko konkretny przepisany farmaceutyk. Jednak będzie to miało miejsce tylko w przypadku, gdy będą ku temu podstawy merytoryczne. Zmiana ma umożliwić pacjentom wybór tańszego zamiennika, który zazwyczaj pochodzi od innego producenta a wybranie go jest i bezpieczne dla pacjenta, i jednocześnie bardziej ekonomiczne.

Reklama

Kiedy farmaceuta będzie mógł wydać inny lek?

Na żądanie pacjenta lub za jego zgodą dopuszczalne będzie wydanie innego produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Nawet jeżeli na recepcie jest adnotacja "NZ", farmaceuta już wkrótce będzie mógł wydać inny produkt leczniczy niż ten przepisany przez lekarza. Będzie to dozwolone w przypadku, gdy całkowita ilość substancji czynnych zawartych w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości tych substancji zawartych w tym przepisanym na recepcie. Dodatkowo oba produkty powinny posiadać te same wskazania lecznicze oraz tę samą drogę podania.

Osoba realizująca receptę może również wydać inny niż przepisany na recepcie środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego o tym samym lub zbliżonym składzie lub sposobie przygotowania. Może to być także wyrób medyczny mający takie same właściwości oraz przewidziane zastosowanie jak ten wskazany przez lekarza.