Ablacja przezcewnikowa to procedura, która polega na wprowadzeniu elastycznego przewodu do naczynia krwionośnego w pachwinie, a następnie do serca, gdzie niszczy tkankę odpowiedzialną za szybkie i nieregularne bicie serca.

Do tej pory nie było jasne, czy związek pomiędzy ablacją przezcewnikową a niższym ryzykiem otępienia i śmiertelności występuje w różnych podgrupach pacjentów (podzielonych według wieku, płci, chorób współistniejących i stosowania leków).

Reklama

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół z Liverpoolu (Wielka Brytania) objęło ponad 40 000 osób z migotaniem przedsionków obserwowanych przez co najmniej pięć lat. Jak się okazało, ablacja przezcewnikowa rzeczywiście wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia tych powikłań u wszystkich typów pacjentów.

Ryzyko otępienia było niższe średnio o około 48 proc. u pacjentów, którzy przeszli ablację przezcewnikową - w porównaniu z pacjentami, którzy nie zostali poddani tego rodzaju ablacji. Zabieg ablacji wiązał się także z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Prawidłowości te obserwowano zarówno u osób w wieku 65–79 lat jak i co najmniej 80 lat; mężczyzn i kobiet; przyjmujących w okresie obserwacji doustne leki przeciwzakrzepowe oraz uczestników z różnymi typami migotania przedsionków i niewydolnością serca.

- Pomiędzy migotaniem przedsionków a wyższym ryzykiem demencji zachodzi istotny związek, dlatego na uwagę zasługują strategie mające na celu zmniejszenie tego ryzyka. W naszym dużym badaniu osoby z migotaniem przedsionków miały mniejsze ryzyko demencji w przypadku ablacji przezcewnikowej, co potwierdziło się niezależnie od wieku, płci i innych problemów zdrowotnych – powiedziała autorka korespondencyjna dr Stephanie Harrison z University of Liverpool. - Może to być ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy określaniu odpowiednich opcji leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków.