Geny, które odpowiadają za złożone zachowania, takie jak uczenie się i przypominanie, wyewoluowały ok. 650 mln lat temu – informują naukowcy z uniwersytetów w Leicester (W. Brytania) i Fryburgu (Szwajcaria).

- Od dawna wiemy, że serotonina, dopamina i adrenalina działają jako neuroprzekaźniki w układzie nerwowym, odgrywając dużą rolę w złożonych zachowaniach i funkcjach, takich jak uczenie się i pamięć, a także w takich procesach jak sen i odżywianie się - opisuje kierownik zespołu, Roberto Feuda.

Reklama

Jak dodaje, mniej wiadomo było o pochodzeniu genów wymaganych do regulowania tych neuroprzekaźników.

Zespół zastosował metody obliczeniowe do wyznaczenia historii ewolucyjnej tych genów. Zdaniem badaczy większość genów zaangażowanych w wytwarzanie i regulowanie działania neuroprzekaźników pojawiło się u zwierząt dwubocznych symetrycznie.

Reklama

Zwierzęta te wyewoluowały w prekambrze, a ich dynamiczny rozwój nastąpił w epoce kambru, Doszło wówczas do tzw. eksplozji kambryjskiej (540-510 mln lat temu), kiedy wyłoniło się wiele istniejących do dzisiaj typów zwierząt.

Badacze uważają, że geny związane z neuroprzekaźnikami mogły odegrać dużą rolę w szybkim zróżnicowaniu się gatunków zwierząt w trakcie eksplozji kambryjskiej.