Na University of Colorado w Denver (USA) badacze śledzili już wcześniej, jak osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych radzą sobie z negatywnymi emocjami, gdy patrzą na nieprzyjemne obrazy. W nowym badaniu chcieli sprawdzić reakcje osób nieobciążonych uzależnieniem.

Reklama

W tym celu przeskanowali mózgi 82 ochotników, którzy patrzyli na 15 neutralnych obrazów, takich jak zdjęcie parasola, i 30 obrazów wywołujących negatywne emocje – takich, jak zdjęcie osoby chorej w szpitalu. Następnie poprosili uczestników, aby spróbowali wyobrazić sobie, że osoby chore widoczne na zdjęciach mają zapewnioną niezbędną pomoc medyczną, więc ich sytuacja życiowa być może polepszy się.

Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego naukowcy zidentyfikowali obszary mózgu, które były aktywowane tylko wtedy, gdy uczestnicy próbowali myśleć w sposób bardziej optymistyczny. W ten sposób udało się im zidentyfikować sieć struktur zaangażowanych w regulację emocji. Niektóre z nich były już wcześniej rozpoznane, jak część kory mózgowej odpowiedzialna za regulację emocji - wyspa. Ale takiej samej funkcji nie przypisywano wcześniej części kory wzrokowej w płacie potylicznym - a teraz okazało się, że ona również bierze udział w tych procesach.

Reklama

Okazało się też, że z 83-procentową dokładnością algorytmy potrafiły wykryć, którzy uczestnicy oglądali tylko negatywny lub neutralny obraz – oraz czy próbowali, zgodnie z poleceniem badaczy, myśleć w sposób bardziej optymistyczny, mając przed sobą obraz cierpiącego człowieka.

Reklama

- Wyniki badań pomogą w przyszłości identyfikować osoby bardziej narażone na choroby psychiczne. Łatwiej też będzie sprawdzać skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej – powiedział Joshua Gowin z University of Colorado.

Naukowcy zastrzegają, że badani byli młodzi, co stanowi pewne ograniczenie w interpretacji wyników ich badań. Średnia wieku to 21 lat.

Naukowcy planują jeszcze porównać wpływ terapii opartych na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej na zidentyfikowaną przez nich sieć regulacji emocji.