Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 20 czerwca br. nastąpią istotne zmiany w refundacji leków na nadciśnienie tętnicze.

- We współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie hipertensjologii od 1 lipca 2023 r. nastąpi rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych wobec 238 produktów złożonych o działaniu hipotensyjnym - podkreśliło MZ.

Reklama

Zgodnie z danymi MZ nowe wskazanie umożliwi stosowanie hipotensyjnych leków złożonych zgodnie z najnowszymi wytycznymi klinicznymi, tj. już w momencie rozpoczynania terapii, a także w momencie jej zmiany i intensyfikowania leczenia.

- Zdaniem ekspertów klinicznych stosowanie produktów dwu- lub trójskładnikowych poprawia szeroko pojętą efektywność terapii nadciśnienia tętniczego - wskazało MZ. Resort dodaje, że rozszerzenie wskazań refundacyjnych wieloskładnikowych leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, stanowi największą zmianę w dziedzinie hipertensjologii na przełomie ostatnich lat.

Resort zdrowia wskazał, że finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 97 nowych cząsteczko–wskazań, w tym: 46 onkologicznych, 51 nieonkologicznych, 31 dedykowanych chorobom rzadkim.

Ogółem do wykazu zostało dodanych 50 produktów bądź nowych wskazań.

Dla 42 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,10 zł do 16 794,00 zł). Dla 79 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,02 zł do 38,34 zł).

Reklama

Dla 527 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł). Dla 392 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 112,20 zł).

Dla 185 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 409,13 zł). Dla 312 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 40,71 zł).

Od 1 lipca 2023 r. zostanie przyjęta też nowa kategoryzacja opatrunków specjalistycznych dostępnych w aptece na receptę, co doprowadzi do wyróżnienia 30 grup limitowych.

- Obecnie opatrunki specjalistyczne skategoryzowane są w 14 grupach limitowych. Konsekwencją rozszerzenia grup limitowych będzie precyzyjne klasyfikowanie poszczególnych produktów pod względem technologicznym - poinformował resort zdrowia.

MZ zwraca uwagę, że klasyfikacja ta opiera się na określeniu stanu mikrobiologicznego rany, stopnia wysięku oraz zróżnicowania opatrunków pod względem technologicznym. Zmiana w opinii MZ spowoduje znaczny spadek dopłat pacjentów do refundowanych opatrunków specjalistycznych w porównaniu z dotychczas obowiązującym podziałem. Szacowane oszczędności dla pacjentów wzrosną o prawie 20 proc. w porównaniu do aktualnego scenariusza i wyniosą ok. 7,96 mln zł rocznie.