Chodzi o produkt Hamburger wieprzowo-drobiowy, 250 g, sprzedawany pod marką Dania Express, o numerze 227/V i terminie przydatności do spożycia 21/06/2023.

Producentem jest Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz. Hamburgery wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

Reklama

GIS podał, że producent - Konspol Holding Sp. z o.o. podjął pełną współpracę z organami Inspekcji Weterynaryjnej w celu zidentyfikowania źródła zagrożenia i wycofania wyrobu z rynku. Poinformował też dystrybutora o stwierdzonej niezgodności wyrobu oraz o konieczności natychmiastowego wycofania.

Inspektorat poinformował też, że Jeronimo Martins Polska S.A. wycofała produkt ze sprzedaży - z centrów dystrybucyjnych i sklepów sieci Biedronka, do których był dostarczony.

Organy urzędowej kontroli żywności prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania produktu.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.