Statyny są lekami stosowanymi w celu obniżenia poziomu cholesterolu. Wykazano wcześniej, że leki te obniżają ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu spowodowanego przez zablokowanie (zakrzep) lub zwężenie tętnicy doprowadzającej krew do mózgu. Nie było jednak wiadomo, czy mogą mieć wpływ na ryzyko udaru krwotocznego, związanego z pęknięciem naczynia.

Reklama

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Danii w Odense przeanalizowali dane medyczne duńskich pacjentów i zidentyfikowali 989 osób o średniej wieku 76 lat, które doznały krwotocznego udaru w płatach mózgu (kora mózgu dzieli się anatomicznie na cztery płaty – czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny). Odnoszono je do danych 39,5 tys. osób, które nie przeszły tego typu udaru, a były m.in. w podobnym wieku i tej samej płci. Dodatkowo analizowano informacje dotyczące 1 175 osób o średniej wieku 75 lat, które miały udar krwotoczny w obszarze mózgu poza płatami (pień mózgu, wzgórze, zwoje podstawy i móżdżek). Ponownie porównano je z danymi 46 755 osób w podobnym wieku i tej samej płci, które nie przeszły udaru krwotocznego. Dane na temat przepisywanych pacjentom recept dostarczyły informacji o stosowaniu przez nich statyn.

Ogólnie 6,8 proc. osób po przebytym udarze krwotocznym stosowało statyny przez co najmniej pięć lat, podczas gdy w grupie bez udaru odsetek ten wynosił 8,6 proc.

Po uwzględnieniu w analizie czynników takich, jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, picie alkoholu, naukowcy wyliczyli, że osoby stosujące statyny aktualnie miały o 17 proc. mniejsze ryzyko krwotocznego udaru w płatach mózgu i o 16 proc. niższe ryzyko udaru krwotocznego poza płatami mózgu. Im dłużej pacjenci stosowali statyny, tym ryzyko udaru krwotocznego było niższe. Zażywanie tych leków przez ponad pięć lat wiązało się z niższym o 33 proc. ryzykiem udaru krwotocznego w płatach i o 38 proc. niższym ryzykiem udaru krwotocznego poza płatami.

- To uspokajająca wiadomość dla osób stosujących statyny, że oprócz obniżania ryzyka udaru niedokrwiennego, leki te obniżają również ryzyko udaru krwotocznego – skomentował współautor pracy dr David Gaist.

Badanie zostało sfinansowane przez Fundację Novo Nordisk.