Jak wskazywało kilka wcześniejszych badań, młoda krew miałaby częściowo odmładzać stary organizm. Zespół z University of California, Berkeley (USA) na trzy miesiące połączył krwiobiegi młodych i starych myszy, aby tę hipotezę przetestować.

Reklama

Eliksiru młodości nie odkryli - stare myszy nie żyły dłużej. Okazało się natomiast, że młode osobniki połączone ze starymi, szybciej kończyły życie. Według badaczy to najważniejszy rezultat eksperymentu.

Ma on także optymistyczną stronę.

- Nasze dane wspierają założenie, według którego stara krew zawiera składniki zdolne do wywoływania starzenia u młodych zwierząt. Znalezienie i selektywne blokowanie czynników starzenia w organizmie mogłoby stanowić kluczowy obszar badań nad wydłużeniem życia - piszą autorzy odkrycia.

- Eksperyment ten jest istotny dla ustalenia precyzyjnej ścieżki badań nad klinicznymi podejściami do starzenia się. Dostarcza przy tym kluczowych naukowych dowodów przeciwko tezie o dobroczynnym działaniu czynników obecnych w młodej krwi na stary organizm. Praca ta dobrze wpisuje się we wcześniejsze badania opisane przez tę samą grupę. Według nich podanie myszom osocza młodej krwi nie wydłuża ich życia - wyniki komentuj prof. Irina Conboy, redaktor naczelny „Rejuvenation Research”.

Reklama