Za przedłużeniem ważności certyfikatu głosowało 48 europosłów, przeciw było 16, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Czwartkową decyzją komisji LIBE w przyszłym tygodniu zajmować się będzie Parlament Europejskie podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Obecnie unijny certyfikat covidowy obowiązuje już w niewielu krajach. Po niemal roku od jego wprowadzenia kraje UE zniosły większość koronarestrykcji i certyfikat jest obecnie wymagany przy wejściu do niektórych miejsc publicznych we Włoszech, na Cyprze i w Grecji. W niektórych państwach certyfikat nie jest wymagany nawet przy przekraczaniu granicy.

Działający od 1 lipca 2021 r. Unijny Certyfikat Covid zawiera informacje o szczepieniu, przejściu Covid-19 lub negatywnym teście na koronawirusa. Podstawowym celem dokumentu miało być ułatwienie przemieszczania się po Europie, ale w wielu krajach jego okazanie było też warunkiem wstępu do restauracji, hotelu, kina czy na koncert.

Reklama

Obecnie Cypr stosuje certyfikat covidowy przy wejściu do niektórych przestrzeni publicznych, w tym restauracji, barów i placówek opieki zdrowotnej. Od 11 kwietnia nie jest ona już potrzebna w przypadku większych obiektów, takich jak muzea i centra handlowe, czy festiwali.

W Grecji, by wejść do miejsc publicznych, takich jak kawiarnie, restauracje i muzea, trzeba okazać zaświadczenie o szczepieniu, ale zasada ta ma zostać zniesiona wraz z początkiem maja.

Specjalna przepustka będąca dowodem zaszczepienia lub przechorowania Covid-19 jest wymagana przy wejściu do pomieszczeń restauracji, barów, siłowni i na wszelkiego rodzaju występy. Podstawowa przepustka, taka jak certyfikat unijny, tzn. uwzględniająca również negatywny wynik testu, wystarcza obecnie przy korzystaniu z samolotów, promów i pociągów, a także przy wejściu na imprezy plenerowe.

W Austrii dopiero od 16 kwietnia wstęp do restauracji, barów i siłowni możliwy jest bez okazania dowodu zaszczepienia lub wyzdrowienia po Covid-19.

Reklama

Certyfikat nadal wymagany jest we Francji, ale jedynie przy wejściu do zakładów opieki zdrowotnej, domów spokojnej starości oraz ośrodków dla osób wymagających szczególnej opieki i niepełnosprawnych. Dodatkowo nieszczepieni podróżni z UE przy wjeździe do Francji muszą przedstawić negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 24 godzin przed podróżą.

Certyfikat covidowy jest nadal wymagany w Chorwacji przy wstępie do niektórych miejsc publicznych, np. klubów. Podobnie jest w Danii, gdzie mimo zniesienia krajowych koronarestrykcji, dopuszczone jest, by poszczególne instytucje wymagały od gości okazania dowodu zaszczepienia.

Niektóre kraje zrezygnowały ze sprawdzania certyfikatu covidowego przy przekraczaniu ich granic. Od 9 kwietnia wszyscy obywatele UE mogą wjechać do Chorwacji bez żadnych ograniczeń związanych z Covid-19. Podobne zasady wprowadziły też Irlandia, Łotwa, Litwa, Dania, Holandia, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Od 2 maja do ich grona dołączy Szwajcaria, uznająca dotychczas unijny certyfikat.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej uznają Unijny Certyfikat Covid za zestandaryzowany dokument potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je okazać w aplikacji lub w postaci pliku zachowanego np. na smartfonie); każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.