Powiedział o tym prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego.

Reklama