W piątek, 14 maja, Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach przebywa 12 984 chorych z COVID-19, a 1 690 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Tydzień temu, 7 maja, hospitalizowanych było 18 116 chorych z COVID-19. Dwa tygodnie temu, 30 kwietnia, MZ informowało o zajętych 23 469 tzw. łóżkach covidowych, a trzy tygodnie temu, 23 kwietnia, w szpitalach było 28 994 osób z COVID-19.

Reklama

Resort poinformował w piątek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 33 221 łóżek i 3 574 respiratory.

Oznacza to, że w szpitalach wolnych jest 20237 łóżek covidowych, czyli 60,9 proc. i 1884 respiratory, czyli 52,7 proc. z nich.

Informacje zebrane przez korespondentów PAP pokazują, jak sytuacja w piątek wyglądała w poszczególnych województwach.

Wolne respiratory w Polsce

W woj. dolnośląskim w szpitalach przygotowano 2160 łóżek dla chorych na COVID-19, z czego w piątek 1141 było zajętych. Wolnych pozostaje 1019 łóżek. W dolnośląskich szpitalach jest też 250 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 153 jest wykorzystywane do leczenia. Lekarze mają do dyspozycji 97 wolnych urządzeń.

W woj. kujawsko-pomorskim wolnych jest 1286 łóżek respiratorowych i 134 respiratory. Oznacza to, że w regionie niewykorzystanych jest 2/3 łóżek covidowych i 3/5 respiratorów. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 1935, z czego 650 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 223 respiratorami, z których 89 jest są wykorzystywanych.

Reklama

W woj. lubelskim w szpitalach w regionie są 1 873 łóżka dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych 711, a wolnych 1 162. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 212, z czego 96 jest zajętych, a 116 wolnych. Dane te pokazują stan z czwartku.

W woj. lubuskim w szpitalach dla chorych na COVID-19 są przygotowane 1352 łóżka. W piątek 300 z nich było zajętych, a 1052 wolne. Na 158 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 46. Wolnych łóżek respiratorowych jest 112.

W woj. łódzkim w szpitalach na I, II i III poziomie tzw. zabezpieczenia szpitalnego są w sumie 3207 łóżka covidowe, z czego 1531 miejsc jest wolnych. W placówkach przebywa 1676 pacjentów z COVID-19. Wolnych jest także 219 respiratorów z 359 przygotowanych dla chorych na COVID-19. Respiratoroterapii poddawanych jest 140 pacjentów z koronawirusem.

W woj. małopolskim wolnych jest 1549 łóżek covidowych i 125 respiratorów. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 2575, z czego 1026 jest zajęte. Szpitale w regionie dysponują 287 respiratorami dla pacjentów z koronawirusem, z których 162 są wykorzystywane.

W woj. mazowieckim na 4260 łóżek covidowych zajętych jest 1584; wolnych jest 2676. Na 496 respiratorów dla chorych na COVID-19 zajęte są 264; wolnych jest 232.

W woj. opolskim na 935 szpitalnych łóżek przeznaczonych dla chorych zakażonych koronawirusem obecnie zajętych jest 319, wolnych pozostaje 616 łóżek. Na 90 respiratorów zarezerwowanych na potrzeby chorych z COVID-19, używanych jest 25 urządzeń; wolnych jest 65 urządzeń.

W woj. podkarpackim w szpitalach jest 1567 łóżek dla chorych na COVID-19, z których 174 to łóżka respiratorowe. Hospitalizowanych jest 534 pacjentów chorujących na COVID-19, a 80 z nich jest leczonych przy pomocy respiratora. Wolnych jest 1033 łóżek, czyli prawie 66 proc. Spośród nich 94 jest wyposażonych w respiratory.

W woj. podlaskim w piątek na 1369 łóżek covidowych zajętych było 296 łóżek; wolnych było 1073. Pod respiratorami przebywało w piątek 39 hospitalizowanych. Na 126 respiratorów wolnych było 87.

W woj. pomorskim hospitalizowanych jest 495 pacjentów chorych na COVID-19. 65 chorych oddycha przy pomocy respiratora. Wolne pozostają 1264 łóżka covidowe i 95 respiratorów. Łączna liczba łóżek covidowych w regionie wynosi 1759, a respiratorów 160.

W woj. śląskim wolne jest obecnie 49 proc. łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 i 39 proc. miejsc respiratorowych. W sumie w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia jest obecnie 3666 łóżek, w tym 1824 wolne, a 1842 zajęte. Na 368 miejsc respiratorowych, 145 jest wolnych, a zajętych 223.

W woj. świętokrzyskim w szpitalach zajętych jest 511 z 1504 łóżek covidowych; wolnych jest 993. Przygotowano ponadto 152 respiratory, z których 65 jest w użyciu; wolnych jest 87.

W woj. warmińsko-mazurskim w piątek w są obecnie 1002 łóżka covidowe, z czego 403 zajęte, tj. 40 proc.; wolnych łóżek jest 599. Ponadto w szpitalach są 103 respiratory, a zajęte jest 46 z nich, czyli 45 proc.; wolnych jest 57 urządzeń.

W woj. wielkopolskim łączna liczba łóżek covidowych w szpitalach wynosi 2501, w tym 1019 łóżek pozostaje zajętych. Wolne pozostają 1482 łóżka. Liczba respiratorów dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 wynosi 254, z czego 87 jest zajętych. Pozostaje 167 wolnych łóżek respiratorowych.

W woj. zachodniopomorskim na 1309 łóżek covidowych zajętych jest 533; wolnych jest 776. Na 128 respiratorów dla chorych na COVID-19 zajęte są 71; wolnych jest 57. Jest to stan na czwartek, 13 maja.