W okresie nasilonego pylenia roślin liczba infekcji koronawirusem wzrasta co najmniej o 4 proc. - wynika z badania międzynarodowego zespołu biologów i epidemiologów, opublikowanego w najnowszym numerze pisma “Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”.

Reklama

Według autorów badania to właśnie wzrost intensywności pylenia pozwala wyjaśnić w ponad 40 procentach zmienność dynamiki zachorowań na Covid-19. Wskazali oni, że nasilenie pylenia roślin - przy określonym poziomem wilgotności i wartościami temperatury - prowadziło bezpośrednio do wzrostu liczby zakażeń.

- SARS-CoV-2 jest bardziej odporny na działające przeciwko wirusowi interferony, jeśli nadejściu fali epidemii towarzyszą wysokie stężenia pyłków w powietrzu - ocenił zespół badawczy.

ZOBACZ AKTUALNY STAN SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE>>>

- Wniosek płynący z badania jest taki, że osoby, których dotyczy podwyższone ryzyko zakażenia powinny w okresie tym nosić maseczki ochronne z filtrem z cząstek stałych - napisali badacze. Dodają, że dotychczas nauce nie udało się stworzyć skutecznych środków zapobiegawczych, dotyczących narażenia na pyłki unoszące się w powietrzu.

Autorzy analiz wskazali, że ich badanie dotyczące bezpośredniego wpływu pylenia na wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 jest największym, jakie dotychczas przeprowadzono na świecie. Wyjaśnili, że dane do analiz zostały zgromadzone w 130 stacjach badawczych zlokalizowanych w 31 krajach świata, na pięciu kontynentach.

Z analizy badaczy wynika, że wskutek lockdownu i przymusowych izolacji społecznych na świecie zanotowano spadek o 50 proc. liczby infekcji, do których mogłoby dojść w okresie intensywnego pylenia roślin przy braku takich ograniczeń.