Minister zdrowia wraz z szefem KPRM, pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień Michałem Dworczykiem przedstawiał na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia informację na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień. Odnieśli się m.in. do harmonogramu szczepień w poszczególnych grupach priorytetowych. Szef resortu zdrowia zauważył w kontekście określania grup do szczepień, że akcji szczepień przyświecają dwa cele - zmniejszenie śmiertelności i udrożnienie systemu opieki zdrowotnej.

Reklama

To są naprawdę dwa fundamentalne cele, które przyświecają definiowaniu hierarchii, czy pewnej priorytetyzacji grup, które będą szczepione. Dlatego z grupy pierwszej zaczniemy od osób najbardziej zaawansowanych wiekowo, które w największym stopniu są narażone na ryzyko zgonu - powiedział Niedzielski przypominając też, że od 15 stycznia ruszają zapisy dla najstarszych osób z grupy pierwszej, a od 25 stycznia rozpocznie się ich szczepienie.

Wyjaśnił, że osoby powyżej 80. roku życia będą mogły umawiać się na szczepienie poprzez infolinię NFZ 989, Internetowe Konto Pacjenta czy bezpośrednio w punkcie szczepień. Same szczepienia dla tych pacjentów rozpoczną się od 25 stycznia.

Najbardziej zaawansowana wiekowo grupa liczy ponad 1,5 mln osób.

Minister mówiąc dalej o priorytecie szczepienia najbardziej zaawansowanych wiekowo osób minister zaznaczył, że wraz z wiekiem to ryzyko zgonu rośnie wykładniczo. Eksperci wskazują, że grupie osób powyżej 80. roku życia śmiertelność z powodu zakażenia koronawirusem wynosi 20 proc., a nawet więcej.

Reklama

Dlatego zaczniemy od grupy 80 plus, a następną podgrupą, jeśli można tak powiedzieć, będzie kolejna grupa osób powyżej 70. roku życia i będziemy stopniowo schodzili - argumentował. Zauważył, że ta najbardziej zaawansowana wiekowo grupa liczy ponad 1,5 mln osób.

Równocześnie minister zaznaczył też, że grupy priorytetowe będą zapisane w rozporządzeniu epidemicznym. Tak, żeby oprócz Narodowego Programu Szczepień pojawiła się pewna regulacja, która będzie podstawą formalną do szczepienia - wyjaśnił nawiązując do "nadużywania prawa" w kontekście kolejności szczepień, do czego doszło w ostatnich tygodniach w kilku placówkach. Szef resortu stwierdził też, że korzystanie z prawa pierwszeństwa do szczepień musi mieć podstawę formalną, by naruszania w tym zakresie móc karać. Wytłumaczył, że w rozporządzeniu znajdzie się podział grupy pierwszej na podgrupy.

Harmonogram szczepień

Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Zrobią to zespoły wyjazdowe i w tym czasie (...) poradzimy sobie z zaszczepieniem wszystkich pensjonariuszy DPS-ów - zapewnił. Wskazał, że blisko 70 proc. mieszkańców DPS-ów zadeklarowało chęć zaszczepienia się.

Od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretne terminy seniorzy powyżej 80. roku życia - powiedział Dworczyk. 22 stycznia - zapowiedział - uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70 roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70 roku życia - dodał.

Prawdopodobnie osoby z grupy pierwszej między 60. a 70. rokiem życia, nauczyciele i przedstawiciele grup mundurowych będą mogli zacząć zapisywać się na szczepienia w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia - poinformował Dworczyk.