O tym opowiedziała Marta Pawłowska, dyrektor biura profilaktyki zdrowotnej NFZ.

Reklama