Naukowcy z University of Bristol i innych brytyjskich ośrodków na łamach pisma „Anaesthesia” donoszą, że coraz mniej ludzi przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii umiera z powodu COVID-19. Badacze przeanalizowali dostępne w literaturze naukowej dane pochodzące z Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Reklama

Publikacje objęły ponad 10 tys. pacjentów. Okazało się, że śmiertelność spadła z prawie 60 proc. na początku pandemii do 42 proc. pod koniec maja. To spadek prawie o jedną trzecią.

Mimo to, zagrożenie nadal jest relatywnie wysokie. - Spowodowana COVID-19 śmiertelność w ICU (Intensive Care Units - ang. oddziały intensywnej terapii) na poziomie 40 proc. pozostaje ok. dwa razy wyższa niż w przypadku osób przyjętych do ICU z innymi wirusowymi zapaleniami płuc - piszą autorzy badania.

Badacze podają kilka możliwych przyczyn zauważonych zmian.

- Mogą one odzwierciedlać to, jak szybko uczymy się na globalną skalę, dzięki szybkim publikacjom raportów klinicznych na początku pandemii. Może też chodzić o to, że z czasem zmieniły się kryteria przyjmowania pacjentów na ICU, na przykład pod naporem epidemii mógł pojawić się większy nacisk na przyjmowanie chorych szybciej - twierdzą autorzy.

Reklama

Na wyniki, które objęły tylko okres od marca do maja mogło wpływ mieć także to, że leczenie COVID-19 na oddziale intensywnej terapii może trwać bardzo długo, w 9 proc. przypadków nawet ponad 42 dni. Nie wszystkie dane mogły więc być uwzględnione.

Reklama

- Ważny przekaz jest jednak taki, że z postępem epidemii i przy wszystkich działających czynnikach, przeżywalność pacjentów przyjmowanych na intensywną terapię znacznie się poprawiła - podkreślają naukowcy.

Odsetek uratowanych pacjentów nie różnił się znacząco między kontynentami, pomimo różnic w kryteriach przyjmowania pacjentów, zastosowanych terapiach i czasie ich wprowadzania.

Badacze podkreślają, że zgadza się to z dostępnymi do końca maja danymi, według których żadna konkretna terapia nie poprawiała przeżywalności.

- Optymistycznie patrząc, w miarę, jak pandemia postępuje, możemy lepiej sobie radzić z COVID-19 - mówią autorzy opracowania.