Na karcie zgonu, w informacji o bezpośredniej i wtórnej przyczynie śmierci, jest miejsce na wpisanie słownego opisu przyczyny zgonu oraz specjalnego kodu ICD-10 wskazującego na przyczynę śmierci. Kody przyczyn zgonów są nadawane zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. W Polsce stosowanych jest ok. 3 tys. takich kodów.

Reklama

W środę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował nowe wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19. Zgodnie z nimi lekarz nie ma obowiązku wpisywania kodu ICD-10 do karty - wystarczy, że słownie opisze zdarzenia, które doprowadziły do śmierci chorego. W takiej sytuacji kod wyjściowej przyczyny zgonu zostanie nadany przez jednego z szesnastu krajowych lekarzy-koderów.

- W przypadku wątpliwości dotyczących przyczyn przedstawionych na karcie zgonu, lekarz-koder kontaktuje się w celu wyjaśnienia lub uściślenia opisu przyczyn zgonu podanego przez lekarza stwierdzającego zgon poprzez bezpośredni kontakt z tym lekarzem, a także poprzez możliwość wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta - napisano w komunikacie NIZP-PZH.

W odpowiedzi na nowe wytyczne, na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowano komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznik wskazał, że szczególnie w okresie epidemii ważnym jest, aby lekarze dokumentujący przyczynę zgonu stosowali jednolite zasady w zakresie właściwego wyboru wyjściowej przyczyny zgonu.

Ocenił, że poprawione wytyczne umożliwiają lekarzowi orzeczenie COVID-19 jako wyjściowej przyczyny zgonu na podstawie pełnej wiedzy opartej także o rzetelnie zebrany wywiad lekarski, a nie tylko o wynik testu. Wskazał, że te wytyczne są do zastosowania również w sytuacji zgonów przedszpitalnych.

- Orzekając opierajmy się o starannie zgromadzone fakty, nie poddajmy się naciskom osób nieposiadających pełnej wiedzy o chorym, wówczas wątpliwości co do danych tworzonych na podstawie naszych orzeczeń nie będzie" - zaapelował Rzecznik. "Zwolnienie z obowiązku umieszczania kodów ICD-10 nie oznacza, że musimy od tego odstąpić - dodał.

Nowe wytyczne NIZP-PZH skomentował w czwartek w Radiu ZET prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Wyraził nadzieję, że lekarze-koderzy w województwach będą postępowali zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej i uzupełniali kody według informacji wpisanej przez lekarza stwierdzającego zgon.

Reklama

Zaznaczył, że nie podoba mu się, że ktoś będzie weryfikował informacje przekazane przez lekarza stwierdzającego zgon, który jest odpowiedzialny za dokumentację medyczną.

- Nie chciałbym, żeby doszło do poprawiania tej dokumentacji medycznej. Jest to działanie niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej - powiedział. Dodał, że takie działanie mogłoby też zafałszować statystykę zgonów z powodu COVID-19.

W celu uzyskania możliwości kodowania zgonu z powodu COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła kod U07.1. Dodatkowy kod tzn. kod U07.2 zalecany jest do wykorzystania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego.