Szumowski podkreślił, że obecny rząd zastał polską onkologię "w stanie, który niewątpliwie wymagał działań". Zwrócił uwagę, że również Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Reklama

W związku z tym musieliśmy zaprosić ekspertów, pacjentów, stowarzyszenia pacjenckie do tego, żeby opracować nową strategię, dokument, wytyczne. Ale oczywiście wszystkie dokumenty, piękne plany nie są możliwe bez pieniędzy - podkreślił szef MZ.

Poinformował, że planowane w 2020 r. wydatki na świadczenia onkologiczne wzrosną do ponad 11 mld zł.

Oczywiście do tego jeszcze dochodzą wszystkie działania, które nie są stricte "otagowane" jako onkologiczne, choćby lekarzy pierwszego kontaktu czy innych specjalizacji, które mają do czynienia z pacjentami onkologicznymi. Ale mając te dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, widzimy, że tak naprawdę wydajemy ponad 3 mld więcej niż w roku 2015 - powiedział.

Podczas konferencji w ministerstwie zdrowia Szumowski podkreślił, że w 2019 roku liczba pacjentów, którzy byli objęci opieką onkologiczną wyniosła 33 tys. W porównaniu z latami ubiegłymi ten wzrost jest znaczny i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo to oznacza też lepszą dostępność w onkologii - zauważył.

Dodał również, że wzrost zauważalny jest także wśród osób objętych programami lekowymi oraz kwot na nie przeznaczanych. Podał, że w 2018 roku dla samych pacjentów onkologicznych było to blisko 2 mld złotych.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że sama Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) "jako dokument wymaga również finansowania i ono jest na poziomie powyżej 5 mld zł z samego budżetu MZ". Do tego dochodzą działania Narodowego Fundusz Zdrowia czy Agencji Badań Medycznych, które się sumują i w związku z tym koszt sumaryczny realizacji NSO to około 11 mld złotych na te lata - powiedział.

Tych pieniędzy wcześniej nie było i trudno mówić, że nie są zwiększane, bo niewątpliwie są - zauważył Łukasz Szumowski.

Szef MZ był proszony o komentarz do listu otwartego, jaki do prezesa TVP Jacka Kurskiego skierowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. W piśmie wskazano m.in., że część środków przekazanych mediom publicznym powinna być wykorzystana na sfinansowanie profesjonalnej, kilkuletniej kampanii społecznej poświęconej pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej do tej kwestii odniósł się minister Łukasz Szumowski.

Będę rozmawiał na ten temat z panem prezesem Kurskim, będziemy także rozmawiać o realizacji strategii (Narodowej Strategii Onkologicznej - PAP). I oczywiście będę wspierał wszystkie działania organizacji pacjenckich na rzecz szerszej obecności działań prozdrowotnych w mediach - zapewnił.

Uważam, że jest to jeden z obszarów, który musimy wzmocnić, choćby z tego powodu, żeby ilość zgłaszających się pacjentów na badania profilaktyczne była większa - dodał

Prof. Maciejczyk: Narodowa Strategia Onkologiczna skupi się na edukacji i profilaktyce

Reklama

Narodowa Strategia Onkologiczna skupi się na pięciu ważnych elementach poprawy świadomości onkologii w Polsce, przede wszystkim na edukacji i profilaktyce. Jest to bardzo ważny element, bo to my musimy zadbać o nasze zdrowie - mówił prof. Maciejczyk podczas konferencji prasowej w resorcie zdrowia.

Dodał, że strategia zakłada także poprawę opieki onkologicznej w Polsce. Podkreślił, że dokument ten jest owocem prac wielu specjalistów, ale powstał także we współpracy z pacjentami. 200 specjalistów przygotowało taką koncepcję już w 2014 r. Teraz uaktualniona została przyjęta przez rząd, za co dziękujemy - powiedział.

Zaznaczył, że w strategii zawarte są "ramy czasowe i prawne oraz zobowiązanie ze strony pana ministra i rządu do ciągłej dbałości o pacjentów onkologicznych". To jest bardzo ważne dla nas, bo możemy cały czas prosić o to, a wręcz żądać, żeby ta strategia była realizowana. Jako Polskie Towarzystwo Onkologiczne stale będziemy monitorować ten proces - zapewnił prof. Maciejczyk.

W onkologii potrzebne jest myślenie bardziej systemowe. Onkologia jest problemem społecznym, a nie jest problemem tylko i wyłącznie doraźnym i dotyczy bardzo wielu ludzi. Około miliona osób żyje wciąż z chorobą nowotworową - podkreślił profesor.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to program wieloletni na lata 2020-2030 wprowadzający kompleksowe zmiany w polskiej onkologii.