Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek, że liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa wzrosła do 80, a osób zarażonych do 2744. W ostatnich 24 godzinach potwierdzono 769 nowych przypadków zachorowań.

Reklama

Główny Inspektorat Sanitarny podał, że za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie należy uznać te, które charakteryzują się: temperaturą ciała powyżej 38 stopni C (teraz lub w wywiadzie medycznym); występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (m.in. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc) oraz związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, (prowincja Hubei, Chiny), w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

Przypadki podejrzane dotyczą też wystąpienia objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi koronawirusem.

Podejrzane przypadki charakteryzują się też objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zaawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem, sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem, odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan oraz miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których koronawirus występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia ze zwierzęcia na człowieka.

Bliski kontakt jest definiowany jako ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem i przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia koronawirusa zakładają, że pacjent mający objawy powinien być hospitalizowany na oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie, należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego ze względu na miejsce podejrzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.