Wykaz ogłaszany jest na podstawie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Poprzednie obwieszczenie wydano rok temu i zawierało 135 pozycji. Na wykazie konsumenci mogą sprawdzić, czy woda, którą piją jest naturalną woda mineralną.

Reklama

Zgodnie ustawa naturalne wody mineralne wprowadzane do obrotu na terenie Polski muszą być uznane za takie przez: Głównego Inspektora Sanitarnego (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium Polski); właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej(jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium tego państwa), lub też GIS albo właściwy organ UE, (jeżeli woda wydobywana jest z otworu znajdującego się na terytorium państwa trzeciego).

Ocena i kwalifikacja rodzajowa wody przeprowadzana jest przez jednostkę naukową lub inny podmiot, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.