Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przekazał, że Regionalne Biuro WHO Europa opublikowało informację prasową, gdzie podano, że Komisja Weryfikacyjna ds. Eradykacji Odry i Różyczki Europejskiego Regionu WHO (European Regional Verification Commission for Measles and Rubella Elimination – RVC) ustaliła, iż po raz pierwszy od 2012 roku, kiedy rozpoczęto proces weryfikacji w regionie, cztery kraje (Albania, Czechy, Grecja i Wielka Brytania) straciły wcześniej nadany status kraju wolnego od rodzimych zachorowań na odrę.

Reklama

Z kolei Austria i Szwajcaria, ponieważ przerwały transmisję endemicznego wirusa odry na okres co najmniej 36 miesięcy, taki status uzyskały.

Według raportu, który jest podsumowaniem ósmego spotkania komisji, które odbyło się lipcu w Warszawie, na koniec 2018 roku, w całym Europejskim Regionie WHO, który obejmuje 53 kraje, 35 krajów uzyskało lub utrzymało status kraju wolnego od rodzimych zachorowań na odrę.

WHO zauważa, że wzrost liczby przypadków odry odnotowany w 2018 roku, utrzymuje się również w 2019 roku. Zgodnie z danymi WHO w pierwszej połowie 2019 roku, w Regionie Europejskim WHO odnotowano 89 tys. 994 przypadki odry, (w tym ponad 50 tys. zachorowań tylko na Ukrainie), a więc więcej niż w całym 2018 roku kiedy odnotowano 84tys. 462 zachorowania.

Z powodu powikłań w przebiegu odry 37 osób zmarło, ponad połowę z nich stanowiły dzieci przed ukończeniem 10. roku życia.

Z raportu podsumowującego siódme spotkanie RVC, które odbyło się w 2018 roku, Polska należała do grupy krajów o statusie przerwanej transmisji wirusa odry przez 24 miesiące. W podsumowaniu ósmego spotkania RVC z 2019 roku wskazano, że od 2018 roku Polska należy do grupy krajów o statusie kraju endemicznego dla odry.

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

Reklama

Od początku stycznia do końca sierpnia br. w Polsce zanotowano 1360 przypadków odry.