E-papierosy groźne jak dopalacze. GIS szykuje specjalne ostrzeżenie dla szkół

| Aktualizacja:

E-papierosy jak dopalacze – główny inspektor sanitarny planuje rozesłać ostrzeżenie do placówek edukacyjnych. Główne ryzyko nowej używki: uzależnienie od nikotyny oraz nieznane skutki zdrowotne.

wróć do artykułu
  • ~fgd53453
    (2019-09-01 23:37)
    8Bardzo proszę o pomoc. Wystarczy udostępnienie : ht tp:// sites.social/andrzej2
  • ~STOPP
    (2019-09-10 14:51)
    W ostatnim czasie na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej ukazały się artykuły porównujące, czy zestawiające płyny do papierosów elektronicznych z dopalaczami czy narkotykami. Stowarzyszenie STOPP zdecydowanie protestuje przeciw takiej praktyce dziennikarskiej. Płyny do papierosów elektronicznych są legalnymi produktami podlegającymi ścisłej regulacji i nadzorowi państwa. Należy również zaznaczyć, że substancja psychoaktywna, jaką jest THC, jest w Polsce nielegalna. Chcielibyśmy odciąć się od wszelkich spekulacji, sugerujących, że legalnie działające firmy, udostepniające wszystkie swoje produkty do szczegółowej kontroli jakościowej w jakikolwiek sposób opierają swoją produkcję na nielegalnych substancjach. Jednocześnie informujemy, że z całą pewnością popieramy działania, mające na celu wyeliminowanie ,zanieczyszczonych nielegalnymi substancjami próbek z rynku. 1) Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1446) stanowi, że producenci płynów do elektronicznych papierosów mają obowiązek rejestracji produkowanych przez siebie płynów w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Przed rejestracją płyny do papierosów elektronicznych podlegają badaniom laboratoryjnym. Ustawa ta, również reguluje zakaz sprzedaży tychże produktów osobom poniżej 18. roku życia. 2) Sklepy sprzedające płyny do papierosów elektronicznych podlegają kontrolom Inspekcji Sanitarnej w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych zgodnie z art. 44c ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019r. poz.852) oraz art. 27c ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.59) w związku z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu środków zastępczych. 3) Sklepy sprzedające płyny do papierosów elektronicznych jak również sprzęt podlegają kontrolom interwencyjnym Państwowej Inspekcji Handlowej, która weryfikuje produkty w sklepach stacjonarnych w z związku z wejściem w życie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W związku z publikacjami wyrażamy zdecydowany sprzeciw, wobec porównywania, czy budowania skojarzeń producentów, dystrybutorów i sprzedawców płynów do elektronicznych z narkotykami czy dopalaczami. Oświadczamy, iż jako rodzice dzieci w wieku szkolnym ze szczególną uwagą monitorujemy rynek płynów do papierosów elektronicznych i również dostrzegamy problem dostępności tychże produktów dla osób niepełnoletnich. Zachęcamy wszystkie organy państwa do debaty na temat problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ale nie zgadzamy się na porównywanie płynów do papierosów elektronicznych z dopalaczami.